Klokt av Hallem

arkiv

Senterpartiets fylkesleder i Nord-Trøndelag, Tomas Iver Hallem, mener eierskapet i NTE må fordeles på kommunene etter en tredelingsmodell, lik den ordførerne i namdalskommunene har foreslått. Dermed går han i rette med sine Sp-ordførere i Steinkjer og Stjørdal, som vil fordele utelukkende etter folketall. Utspillet kommer etter at Håkon Arntsen i NA etterlyste klare signaler fra Sp-ledelsen i fylket, og anklaget dem for å stå uten troverdighet, når distriktshensyn plutselig ble satt til side av ordførerne i de to største byene i Nord-Trøndelag.

  • Les mer:

    Oppfordrer Ap til samarbeid om «NTE-testamente»

    Hallem støtter Namdalen i NTE-spørsmålet

    Fylkesleder i Senterpartiet, Tomas Iver Hallem, mener at konflikten mellom kommunene omkring eierskapet til NTE må løses av dagens eiere og skisserer en løsning etter «namdalsmodellen»

     

Det er bra at Hallem nå griper inn for å hindre det som kunne blitt en betent splittelse i partiet. Det blir opp til fylkestinget å bestemme hvor stor andel hver tredel skal få i en slik modell. Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik har heller ikke sagt klart hvilken fordeling hun ser for seg. Også Arbeiderpartiet i Nord-Trøndelag må på banen her - Hallem har rett når han påpeker at dette er en strid som går på tvers av partiene. I Levanger og Verdal, de to nest største byene, har Ap-ordførerne også slått fast at folketall er det eneste som skal telle.

Hallem mener det er Arbeiderpartiet som har utløst denne striden, gjennom å gå inn for en fylkessammenslåing. Det er for så vidt riktig, men debatten om eierskapet i NTE var allerede i gang før dette ble et tema - og da med privat eierskap som en mulighet. Nå er det fastslått at det er kommunene i Nord-Trøndelag slik vi kjenner det i dag som skal sitte igjen med eierskapet.

Hallem erkjenner også at Senterpartiet har tapt striden om fylkessammenslåing, og at selv om de er imot, gjelder det nå å ta ansvar og komme med konstruktive løsninger. Dette er kloke ord fra Hallem, og står i motsetning til Sp-kollega Marit Arnstad, som har lovet å kjempe til siste slutt, og ser folkeavstemning som en mulighet for omkamp.

I et innlegg i NA i dag beskriver Hallem hvordan NTE-striden kan se ut som et bittert arveoppgjør som kan skape varige arr. Han utfordrer fylkesråden om å komme på banen, og stiller spørsmålet om kommunene klarer å samhandle og bruke NTE-ressursene på en måte som kommer fellesskapet til gode. Her er vi inne på kjernespørsmålet. Krangling og hardnakka påstander om at rettferdig fordeling er at de største får mest, bidrar iallfall ikke til den nødvendige samhandlinga. Det er bra at også Sp-lederen er kommet til den erkjennelsen.