237 lokalpolitikere er innkalt til politisk stormøte

Fredag møtes samtlige kommunestyrerepresentanter i Namdalen til et fellesmøte i NTE Arena. 237 lokalpolitikere er innkalt.

Vertskap: Prosjektleder Ragnar Prestvik og Arnhild Holstad, leder i Region Namdal, er vertskap når 237 kommunestyrerepresentanter fra kommunene i Namdalen møtes i NTE Arena fredag. FOTO: ESPEN FOSSLAND 

arkiv

Sendingen er over


NAMSOS: Det er et tettpakket program forsamlinga skal gjennom etter at stortingspresident Olemic Thommessen har ønsket velkommen.


– Det er Region Namdal og Byregionprogrammet som vil bli belyst gjennom flere innfallsvinkler. Møtet har form som en konferanse – det skal ikke vedtas noe, sier prosjektleder Ragnar Prestvik.

Byregionprogrammet er et nasjonalt program hvor det settes fokus på samspillet mellom by og omland.

– Vi har jobbet med infrastruktur i første fase av programmet. Nå skal arbeidet fortsette med utvikling av den moderne infrastrukturen, vi skal ha fokus på utnyttelse av naturressursene og vi skal koordinere og profesjonalisere næringsapparatet, opplyser Prestvik.

Namsos-ordfører Arnhild Holstad er leder i Region Namdal og hun er opptatt av å utvikle et godt samarbeid mellom byen og omlandet.

– Det handler om å få et politisk eierskap til prosjektet og til å tenke på hvordan vi skal gjøre hverandre gode. Vi har er godt samarbeid i ordførerforumet og det må vi også forankre i de respektive kommunestyrene. Den gode tonen og samarbeidsånden må synes utad, sier Arnhild Holstad.