38 mill. til Innovasjon Norge

Innovasjon Norge i Nord-Trøndelag fikk 38 millioner kroner til bedriftsutvikling i 2016.

FLERE MILLIONER: Direktør Ulrik Hammervold fikk 1. februar årets sjekk fra fylkesråd Terje Sørvik på 38 millioner kroner til bedriftsutvikling.  

arkiv

STEINKJER: Sjekken ble signert 1. februar av fylkesråd for miljø og regional utvikling, Terje Sørvik.

- Dette er en god investering for Nord-Trøndelag. Innovasjon Norge er fylkeskommunens bedriftsutviklingsapparat. De arbeider med gründere, utvikling av vekstkraftige bedrifter og innovative næringsmiljøer og de har bidratt til en rekke vellykkede næringslivssatsinger i fylket vårt, sier Sørvik i ei pressemelding.

Direktør Ulrik Hammervold i Innovasjon Norge understreker at bidraget fra fylkeskommunen er viktig i en tid hvor staten kutter de regionale overføringene og styrker noen spesifikke nasjonale ordninger.

Får nye bedrifter tilbake

- Fylkeskommunen er slik med på å opprettholde en ressursbase som gir Innovasjon Norge mulighet til å realisere viktige satsinger i Nord-Trøndelag. Fylkeskommunen kutter mindre enn mange andre fylkeskommuner, og det er vi glade for, sier Hammervold.

Som ledd i omstillingen av norsk næringsliv, er det kanskje mer enn noen gang viktig at det skapes nye bedrifter, mener fylkeskommunen. Etablerertilskuddsordningen i Innovasjon Norge er et viktig verktøy, og her bruker Innovasjon Norge både nasjonale midler og de pengene fylkeskommunen overfører til kontoret vårt i Nord-Trøndelag.

- Fylkeskommunen overfører virkemidler til Innovasjon Norge og får nye bedrifter tilbake, sier Sørvik.

Han understreker at det er viktigere enn noen gang å tenke nytt og komme opp med nye løsninger i næringslivet. Til dette kan bedrifter i fylket få støtte gjennom Innovasjon Norge til lønnsomme prosjekter som dreier seg om utbygging, modernisering, omstilling, utvikling eller nyetablering.

Internasjonalt

- Derfor har jeg god tro på at overføringen på kr 38 mill. vil gi en god avkastning for Nord-Trøndelag, sier Sørvik. 

Et godt eksempel er Film in Norway, som ble presentert på Trøndelagsmøtet i januar. De er lokalisert i Filmfabrikken på Levanger og jobber for å trekke internasjonale filminnspillinger til Norge. De fikk etablerertilskudd, og 12 måneder etter at Innovasjon Norge sa «go», hadde de omsatt for kr 12 millioner. Da de skulle ut på det kinesiske filmmarkedet, fikk de god bistand fra Innovasjon Norges kontor i Shanghai.

- Film in Norway er lokalisert i Filmfabrikken på Levanger, som igjen har mottatt støtte fra Nord-Trøndelag fylkeskommune, så dette viser at virkemiddelbruken henger godt sammen, sier Sørvik.