Fylkesrådslederen med klar tale om NTE-eierskapet

Har ikke sansen for utspillet fra ordførerne i Stjørdal, Levanger, Verdal og Steinkjer

– Vi er i en prosess og det er for tidlig for meg som fylkesrådsleder å konkludere. Men å tro at bare innbyggertallet i kommunene skal legges til grunn, er ikke et godt utgangspunkt for den videre debatten.

KLART SIGNAL: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik kommer med et klart signal om at det er lite sannsynlig at fordelinga av eierskapet i NTE skal fordeles mellom kommunene utelukkende etter innbyggertall. Hun har sansen for innspillet fra ordførerne i Namdalen, om at flere momenter må vektlegges. 

arkiv


NAMSOS: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik (Ap) tilkjennegir ei klar oppfatning av hvordan det framtidige eierskapet i NTE skal fordeles når Trøndelagsfylkene eventuelt blir slått sammen.

– Dette er en sak hvor det er vanskelig for noen å «slå politisk mynt». Det er andre utgangspunkt enn de partipolitiske som ligger til grunn for utspill som har kommet, sier Mevassvik som er glad for at

Oppfordrer Ap til samarbeid om «NTE-testamente»

Hallem støtter Namdalen i NTE-spørsmålet

Fylkesleder i Senterpartiet, Tomas Iver Hallem, mener at konflikten mellom kommunene omkring eierskapet til NTE må løses av dagens eiere og skisserer en løsning etter «namdalsmodellen»

tok til orde for å finne konstruktive løsninger i fylkestinget.

Skal fordele arven


– Fylkestinget skal ta ansvar for «å fordele arven», som noen har benevnt det som. Jeg har kalt inn gruppelederne på fylkestinget til et drøftingsmøte 9. februar og fylkesrådets innstilling vi være klar ei uke senere, opplyser fylkesrådslederen.

Anne Marit Mevassvik gjør det likevel klart at hun

om at det bare er innbyggertallet i kommunene som skal legges til grunn for fordeling av eierskapet.

– Utspillet er et dårlig utgangspunkt for å finne gode løsninger. Det er ikke holdbart å tro at det skal bli det eneste kriteriet. Ei tredeling i tråd med det ordførerne i Namdalen har foreslått, kan synes sannsynlig. Så får det bli en oppgave for oss fylkespolitikere å vurdere og konkludere med hensyn til vektinga mellom folketall, konsesjonskraft, en lik andel til hver kommune og eventuelt andre kriterier som kan dukke opp.


Et klokt utspill


Fylkesrådslederen mener at utspillet fra Region Namdal er konstruktivt, og at det kan være et utgangspunkt for å komme fram til gode løsninger.

– Det er et utspill som viser at store og små kommuner kan stå sammen. Det stilles ikke krav, det viser til momenter som kan drøftes og vurderes. At kommunene i Namdalen opptrer samlet i denne saken, blir lyttet til og lagt merke til, sier Anne Marit Mevassvik.