Ap vingler videre

arkiv

Mange trodde at Ap sin vingling i kommunereformen var ferdig når Ap-leder Jonas satte skapet på plass høsten 2015 og sa klart ifra at Stortinget kan skjære igjennom en kommunesammenslåing når regionale hensyn tilsier det. Men Arbeiderpartiet er på nytt uenige med seg selv.


Martin Kolberg slo nylig fast i en debatt om kommunereformen at det var hans ord som gjelder og at det Jonas slo fast i august 2015 ikke er gjeldende lenger. Snur de kappen etter vinden også i denne saken?

Det blir vanskelig for folk flest og andre samfunnsaktører å forholde seg til Ap når det nærmest er umulig å vite hva de mener om kommunereformen, i asylpolitikken og i flere viktige saker.

Når Arbeiderpartiet satt i posisjon var de helt enige i det regjeringen nå gjennomfører. Også i Aps partiprogram og i en merknad knyttet til kommuneproposisjonen 2015 står det at Stortinget kan gripe inn dersom det er sterke regionale hensyn som tilsier sammenslåing av en enkeltkommune. Men som opposisjonsparti har det tydeligvis vært vanskelig å bestemme seg for hva man skal mene. Til stadighet er partitoppene i Ap uenige med hverandre.

Som leder av kommunalkomiteen må jeg få be om en offentlig klargjøring av hvor de står i debatten om kommunereformen.

Det er også viktig for lokalpolitikere over hele landet å vite hvordan Arbeiderpartiet stiller seg i en av dagens viktigste saker. Det er tross alt bare fem måneder til kommunene skal gjøre sine vedtak.