Håper på anleggsstart i mai

Statnett er i rute

Prosjektering og planlegging av den mye omtalte 420 kilovolts kraftlinjeutbygginga fra Namsos til Åfjord er i rute, men det er fortsatt usikkert om den kommer.

Statnett håper på anleggsstart i Namsosområdet i mai. Anskaffelsrådgiver Peder Mo (nærmest) og byggelder Roy Jenssen informerte om prosjektet til entreprenørerer som nå skal regne anbud på deler av prosjektet. 

arkiv

NAMSOS: – Vi planlegger og prosjekterer ut fra at ledninga skal bygges, det er vi nødt til om vi skal rekke å ha ting på plass hvis ledninga nå kommer, sier Roy Jenssen, site manager/byggeleder i Statnett.


Byggestart i mai


Tirsdag var det et informasjonsmøte for entreprenører i Namsos om den planlagte kraftlinje fra Namsos via Roan til Åfjord, som er en del av utvidelsen av sentralnettet for strøm i Norge.

– Det vi ønsker tilbud på nå er bygging og vedlikehold av veger, og bygging av lagrings-, rigg- og baseplasser som skal benyttes under bygging av selve ledninga, sier Peder Mo som er anskaffelsesrådgiver i Statnett.

Som sikkert en del sikkert allerede kjenner til er linjeutbygginga fra Namsos til Åfjorden avhengig av at vindparken på Fosen realiseres. Prosjektet ble først stanset i fjor da Statkraft, som er en av investorene i vindparken, mente det ikke var mulig å få lønnsomhet i prosjektet. Men prosjektet kom i gang igjen etter næringsminister Monica Mæland satte betydelig trykk på saken.


"Investeringsbeslutning skal avklares i løpet av første kvartal.

Peder Mo, anskaffelsesrådgiver Statnett


For Namdalen betyr en slik linjeutbygging både arbeid for lokale entreprenører, men også andre ringvirkninger i anleggsperioden.


Lokale virkninger


Omkring 20 personer var møtt fram for å få de siste oppdateringene om prosjektet.

– Det er sagt at en investeringsbeslutning skal avklares i løpet av første kvartal, sier Mo.

For Namdalen og Fosen betyr ei slik linjeutbygging betydelig aktivitet og etterspørsel etter tjenester. Alt fra anleggsvirksomhet knyttet til prosjektet, og leie av lokaler til tjenesteyting, overnatting og forpleining for mellom erfaringsvis 80 og 120 personer i en toårs periode.

Tall fra Statnett viser at 15–25 prosent av kostnadene kjøpes lokalt.

Anbudsfristen for det vi kan kalle vegdelen av prosjektet mellom Namsos og Osenkrysset (82 kilometer kraftlinje), og mellom Osenkrysset og Roan (37 kilometer kraftlinje) går ut 19. februar, med mål om tildeling av kontrakter 30. mars og byggestart tidlig i mai, med mål om at det skal stå klart i desember i år.