Vikna sier nei til folkeavstemning

Politikerne i Vikna er positive til sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag. Men forslaget om en rådgivende folkeavstemning ble nedstemt i kommunestyret.

Stemte mot: Kommunestyret i Vikna stemte torsdag mot at spørsmålet om sammenslåing skal legges fram for velgerne gjennom en rådgivende folkeavstemning. 

arkivRØRVIK: Forslaget om at en eventuell sammenslåing av fylkene legges fram gjennom en rådgivende folkeavstemning falt med fire stemmer.

– Både Overhalla og Namsos forutsetter at det er folkeavstemning hvis man skal gå inn for å slå sammen fylkene. Vi er ikke villige til å gi avkall på lokaldemokratiet ved å oppheve Nord-Trøndelag fylkeskommune, sier Kjartan Tørum, som la fram forslaget på vegne av Senterpartiet.

– At vi som folkevalgte skal bestemme synes jeg er feil. For det første var ikke denne saken med i valgkampen – da hadde kanskje forutsetningene vært litt annerledes, sier Sp-representant Espen Lauritzen.


Omforent forslag


Ordfører Amund Hellesø (Ap) oppfordret til gruppemøte før avstemning, og da møtet igjen ble satt hadde kommunestyret et omforent forslag. De fem første punktene ble enstemmig vedtatt, men ikke punktet som gikk på folkeavstemning.

– Det mandatet vi har fått er den beste forutsetninga til å ta avgjørelsa, sier Sture Karlsen i Vikna Arbeiderparti.

Kommunestyret sier seg positive til en sammenslåing av fylkeskommunene fra 1. januar 2018, og mener at en styrket regionenhet må trekke veksler på de sterke og robuste miljøene i Trondheimsområdet.


Foreslår funksjonsdeling


De finner det naturlig med en funksjonsdeling mellom Trondheim og Steinkjer, der Fylkesmannsembete lokaliseres i Steinkjer. De forutsetter at rådmann- og fylkesordførerfunksjonene samles i Trondheim, og at det blir en endret oppgavefordeling mellom forvaltningsnivåene der ansvaret for landbruk-, fiskeri og havbruk-, miljø- og arealforvaltning overføres fra fylkesmannen til folkevalgte organer i kommunene.

I et nytt Trøndelag må den delen av administrasjonen av fiskeri- og havbruksnæringa som fylkeskommunen har i dag, legges til Ytre Namdal, står det i forslaget.

Fylkestingene skal ta endelig stilling til sammenslåingsspørsmålet i møtene i april.

Høringsuttalelsene fra kommunene vil bli benyttet i saksforberedelsene til dette møtet.