Lover å være en raus og god storebror

Samarbeid, tillit, gjensidig glede over namdalske suksesshistorier – og forsikringer om en god og raus storebror. Det er noen av stikkordene fra det felles kommunestyremøtet for 13 namdalske kommuner fredag.

STOREBROR: Namsos-ordfører Arnhild Holstad forsikret om at regionbyen vil ta rollen som er raus storebror i Namdalen.  

STORMØTE: De fleste av de til sammen 237 kommunestyrerepresentantene fra 13 kommuner i Namdalen var til stede i NTE Arena fredag. De fikk en dag preget av optimisme og lagbygging. FOTO: ESPEN FOSSLAND 

arkiv

NAMSOS: Kommunestyrerepresentantene i Namdalen var samlet, ikke først og fremst for å diskutere, men for å bli orientert om pågående prosjekter og for å bli minnet på hvor viktig det er å bli enige om felles standpunkt i saker som berører Namdalen.

– Det er så mye vi bør samles om. Vi har gode diskusjoner i ordførerforumet, men det må ikke stoppe der. Vi må spre godfølelsen og si – «dæsken, folkens, dette er bra!», sa Namsos-ordfører og leder av region Namdal, Arnhild Holstad, da hun ønsket velkommen.


En raus storebror

Holstad forsikret forsamlinga om at Namsos ikke bare er opptatt av det som skjer i egen kommune.

– Jeg mener det når jeg sier at alt det positive som skjer i Namdalen, er bra for Namsos. Jeg er lykkelig over at Drømmebakeriets produkter er i butikkene. Det er mye bra som skjer og det gagner oss alle, sa Holstad som kom inn på betydninga av å snakke med én stemme.

– Krevende tider krever samarbeid. Vi kommer best ut om vi enes og snakker med én stemme. Det er tid for å spille hverandre god. La oss klappe for hverandre. Regionbyen Namsos lover å være en raus og god storebror. I NTE-saken viser vi det. Vi mener alvor når vi ønsker naboene våre vel.

Namsos-ordførerens tanker ble forsterket av budskapet fra de fem stortingsrepresentantene fra fylket.


SE VIDEOKLIPP FRA FREDAGENS STORMØTE:


En ny vind

– Jeg opplever en helt ny vind i Namdalen. Det er mange som vil noe sammen. Dere som er folkevalgte, er i ferd med å vise det og det tegner godt, sa Aps Arild Grande

– I Namdalen er det tradisjon for samarbeid. Dere var tidlig ute med det. Dere oppfattes som en region som er på offensiven, sa Høyres Elin R. Agdestein og trakk fram avgjørelser som har hatt ei positiv betydning.


  • LES OGSÅ:

    Personlig stortingspresident

    – Jeg har holdt en helt annen tale enn den rådgiveren min hadde laget. Det gjorde jeg fordi jeg har opplevd noe fint.


– Hele regionen er i et positivt spor og det er ikke riktig å svartmale situasjonen. Regjeringa har gjort mange viktige grep for Namdalen, for eksempel sykehusets framtid. Namdalen er ikke truet av den politikken som føres nå, tvert om, sa Agdestein.


Uenighet Høyre-Sp


Det synspunktet delte ikke Sps Marit Arnstad.

– Den viktigste utfordringa vi står overfor nå er å avvise kommunalminister Sanners inntektsmodell for kommunene. Oslo får 400 millioner kroner mer, mens alle kommunene i Namdalen vil tape. Vi ser en distriktspolitikk som er i sterk forandring, sa Arnstad.

Kommunepolitikerne ble presentert et tettpakket program hvor de ble informert om status for statlige Byregionprogrammet hvor Namdalen deltar.

se video på nett