– Søker du byggfag, er du sikret lærlingplass

Mens det nesten ikke er lærlingplasser å oppdrive i byggfagene i sørdelen av fylket, har pipa en helt annen lyd i Namdalen.

Både skole og næring ønsker at flere søker seg til byggfag. Fra venstre: Nils Einar Olsen (daglig leder Byggingeniør Einar Olsen AS), Jonny Rian (Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen), Kai-Jonny Årsandøy (anleggsleder Byggingeniør Einar Olsen AS), Robin Andreas Ingvaldsen (18), lærling Byggmester Thor Bergum), Ståle Tranås (kontaktlærer VG2 byggteknikk Olav Duun vgs.), Torben Bergum (styreleder opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen og daglig leder Byggmester Thor Bergum) og rektor Olav Duun vgs, Steinar Lio.  

– Bransjen etterspør flere lærlinger enn det finnes elever, sier Jonny Rian. 

arkiv

NAMSOS: – 2015 var et rekordår for inntak av lærlinger i byggfagene i Namdalen, og signalene så langt for 2016 sier at det kan bli enda bedre. Faktisk så bra at vi trenger flere elever som søker byggfag i Namdalen, sier Jonny Rian fra Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen.

Robin Andreas Ingvaldsen fra Malm søkte først etter lærlingplass i området rundt Steinkjer, uten hell. Det var rett og slett ikke noen plasser å oppdrive. Da tok han kontakt med Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen og søkte om lærlinglass.

– Det tok vel ett døgn fra jeg søkte til jeg fikk positivt svar, smiler Ingvaldsen.

Nå er han lærling hos byggmester Thor Bergum i Namsos, og er ikke i tvil om at han vil anbefale andre til å gå samme retning som han har gjort.

– Du får en interessant arbeidshverdag og du får virkelig testet deg selv, sier han.

– Hva gjorde at du valgte å gå den retninga du har gjort?

– Jeg er mer glad i praktisk arbeid enn jeg er i det teoretiske. Derfor tenkte jeg at tømrer kunne være noe for meg. Jeg har ikke angret ennå, smiler Ingvaldsen.

"Jeg trives veldig godt som lærling.

Robin Andreas Ingvaldsen

Lærling


Snu til noe positivt


Skoleåret 2015/2016 er det to klasser på VG1 byggfag hos Olav Duun vgs. For at etterspørselen etter lærlinger skal kunne håndteres, mener Rian at det må opprettes enda en klasse. I dag er det 15 elever i hver klasse og totalt 30 elever på VG1. Det er ikke nok.

– Bransjen etterspør flere lærlinger enn skolen har elever, sier Rian.

Rektor ved Olav Duun VGS, Steinar Lio, sier at de er åpne for, og har muligheten til å opprette enda en klasse, men da må det flere søkere til.

– Kommer det 45 søkere neste år, har vi plass til dem, sier Lio.

1. mars er fristen for søke seg til videregående skole. Derfor ønsker både Olav Duun vgs. og opplæringskontoret å få ut budskapet til dem som måtte være i tvil.

– Søker du byggfag, kommer på skolen og gjør det du skal gjøre. Da er du så å si garantert lærlingplass sier Rian.

Han mener det er ei positiv utfordring at bransjen nå nesten kjemper om lærlingene.

– Vi er i ei tid hvor det snakkes om høy arbeidsledighet og at folk har vanskeligheter med å få seg jobb. Vi har hatt for få elever til å klare etterspørselen etter lærlinger siden 2009, sier Rian.

Han understreker også at det er viktig med stor søkermasse til byggfagene i hele Namdalen, men at det i Midtre-Namdal er et stort behov for lærlinger akkurat nå.


Samarbeid


Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen, Olav Duun vgs. og flere av bedriftene i Namdalen har et tett samarbeid om utplassering av elever før de skal ut som lærling.

– Mange bedrifter ringer og ønsker at elever skal ha utplassering hos dem, og det samarbeidet vi har med bedriftene og skolen fungerer veldig godt. Jeg vil skryte av bedriftene i Namdalen. De er veldig flinke til å ta imot lærlinger, mener Rian.

– Samspill i alle ledd skaper gode lærlinger, legger rektor Lio til.

" Bransjen etterspør flere lærlinger enn skolen har elever

Jonny Rian

Opplæringskontoret for byggfagene i Namdalen

– Før har det blitt sagt at hvis du har en plan om å gå videre til ingeniørstudier, da er studiespesialisering den beste vegen å gå. Slik er det ikke nå. Nå ønsker bransjen ingeniører med erfaring fra de ulike fagfeltene, forteller Rian.

Byggfag tar i hovedsak for seg nesten 20 fagfelt, og ifølge Rian er det et behov for lærlinger i alle disse feltene.

– Det er spesielt behov for flere betongarbeidere, sier han.

Byggingeniør Einar Olsen AS i Namsos er en av mange bedrifter som ønsker å ta til se flere lærlinger.

– Vi har tidligere tatt inn to, men nå skal vi øke antallet, forteller daglig leder Nils Einar Olsen.

– Vi ser at det er viktig med rekruttering av nye arbeidere. Har du vilje kommer du langt. Vi ser at de aller fleste trives veldig godt når de kommer ut i arbeid, legger han til.

– Vi ser jo at flere bedrifter må hente inn utenlandsk arbeidskraft rett og slett fordi det ikke er nok lærlinger å ta av her. Derfor ønsker vi å rekruttere så mange vi bare kan, sier Ståle Tranås, kontaktlærer for VG2 byggteknikk ved Olav Duun vgs.

Det er kommet et krav om bruk av lærlinger i offentlige byggeprosjekter som går på at det skal kreves at bedrifter har lærlinger for å vinne et offentlig anbud. I tillegg skal det være lærlinger tilknyttet det konkrete prosjektet. Bedriftene må ha minst en lærling per oppdrag som de gjør for staten.

undefined