Namsos Røde Kors gjør felles sak for frivilligheten med Namsos kommune – og penger og hus er på plass

Barnas hus blir frivilligsentral

Alle gode krefter skal dra i samme retning når det nå opprettes en frivilligsentral i Namsos.

FRIVILLIGSENTRAL: I september blir det frivilligsentral på Barnas hus, kan Per Olav Mork (fra venstre), Frode Båtnes og Per Erik Arnø fortelle.FOTO: ESPEN FOSSLAND 

arkiv

NAMSOS: Det er Namsos Røde Kors som har fått tilslaget på å drifte en frivilligsentral.

Økonomien er på stell. Staten bidrar med 330.000 kroner hvert år i tre år, mens formannskapet i Namsos neste fredag trolig sier ja til å støtte prosjektet med 212.000 kroner hvert år de neste tre årene.

– Vi regner med at politikerne går med på bevilgninga. Pengene er allerede lagt inn i budsjettet, sier Kåre Kvåle (Sp).

Pengene vil bli brukt på å ansette en daglig leder for frivilligsentralen, blant annet.


Barnas hus i september

Barnas hus er som kjent inne i sitt siste halvår som barnehage. I september overtar Namsos Røde Kors lokalene for å gjøre den om til frivilligsentral.

"Vi skal få til et samarbeid mellom alle frivillige aktører

Per Erik Arnø, Røde Kors


Per Olav Mork (KrF) er glad for at Namsos kommune er delaktig i prosjektet. Han viser til at den tidligere frivilligsentralen som ble driftet av IOGT, måtte legge inn årene fra nyttår fordi de ikke fikk tilskudd. Nå ser han en ny mulighet for å gi frivilligheten et løft – via Røde Kors som er navet i det hele.

– Vi skal utføre en del oppgaver som kommunen er avhengig av at frivillige gjør, sier leder i Namsos Røde Kors Per Erik Arnø.


De vil hjelpe andre


– Hva for slags konkrete oppgaver tenker dere på?

– Det kan være bistand til leksehjelp, besøkstjeneste, organisere et opplegg med nabo-venn der naboer utfører små tjenester for hverandre. Jeg ser for meg at vi kan organisere en besøkstjeneste med hund til beboere på institusjoner – og vi kan være turvenner. Poenget er at hele prosessen starter nå. Vi skal gå ut bredt for å få til et samarbeid mellom alle frivillige aktører i Namsos kommune, sier Arnø.


Interimsstyre


Namsos Røde Kors vil nå gå ut og invitere frivillige lag og organisasjoner til å sitte i et interimsstyre for frivilligsentralen. Personene i interimsstyret vil ifølge Arnø få en unik mulighet til å være med og påvirke hvordan arbeidet med frivilligsentralen blir organisert.


" Vi kan styre en frivilligsentral på en fornuftig måte,

Per Erik Arnø, Røde Kors


– Vi har ikke noe spikret program enda, og målet er at frivilligsentralen skal være operativ i løpet av sommeren, sier Arnø som påpeker at det er prosessen fram mot åpninga av sentralen og å finne dens form som er i gang nå.


  • LES OGSÅ:

    Pleier tradisjonene en siste gang

    – Det er jo vemodig, men samtidig er det på tide, sier Hilde Viken. Hun har jobbet på Barnas hus i over 30 år, og feirer nå sin siste jul i den tradisjonsrike barnehagen.


Han er glad for at Røde Kors har fått oppdraget.

– Røde Kors driver frivilligsentraler flere plasser, og vi kan styre dette på en fornuftig måte, mener Arnø.


Evalueres


Røde Kors har undertegnet en intensjonsavtale av tre års varighet, På tampen av denne treårsperioden, skal arbeidet evalueres.

– Vi mener frivilligsentralen bør være et møtested for de frivillige, et diskusjonsforum og et sted å kanalisere aktivitet til, sier Arnø.

Frode Båtnes (Ap) tilføyer at frivilligsentralen gjerne må ta oppgaven med å videreformidle henvendelser fra enkeltpersoner, organisasjoner og kommunen.

– Ja, og vi skal rette oss inn mot grupper som ikke omfattes av tilbud i dag. Vi vil inkludere alle, nikker Per Erik Arnø.