Ukas finans-snakkis slik tegneren ser det

Her er Ukas strek, signert Knut Høihjelle:

Ukas strek  Foto: Tegning: Knut Høihjelle

arkiv

Det er NA-tegnerens måte å tolke den siste ukas største banknyhet på.