Fylkesmannen påpeker avstandene i et Stor-Trøndelag

Langt fra Oppdal til Leka

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag har som mange andre gitt et høringsinnspill til Trøndelagsutredningen som omhandler ei mulig sammenslåing av de to Trøndelagsfylkene.

VIKTIG DISKUSJONSTEMA: Fylkesmann Inge Ryan påpeker viktigheten av at tema som avstand og måte å tenke på blir diskutert grundig før en eventuel sammenslåing av de to trøndelagsfylkene. 

arkiv

STEINKJER: – Det vi prøver å påpeke i vår høringsuttalelse til Trøndelagsutredningen er at ved en eventuell sammenslåing av de to fylkene er det en del ting man må passe på og tenke igjennom skikkelig, sier fylkesmann Inge Ryan.

Den avstanden finnes både fysisk og mentalt.

– Norge har en særegen geografi, og spesielt når vi kommer nordover er avstandene store. Vi må huske på at Lierne kommune er betydelig større enn Vestfold fylke. Dette gir seg utslag i at det er over sju timer i bil mellom for eksempel Oppdal og Leka, sier Ryan.


Teknologi hjelper

– Det er klart at ny teknologi gjør det lettere å få kontakt med folk hos Fylkesmannen. Men det er ganger man må treffes. Vi i Nord-Trøndelag har lagt oss på en arbeidsform der vi har ofte og tett kontakt med kommunene.

Blant annet når det gjelder støtte i form av juridisk kompetanse som de fleste kommunene mangler.

– Om man klarer å opprettholde den tette kontakten i et sammenslått fylke gjenstår å se. Man må i alle fall være veldig oppmerksomme på de fysiske avstandene, sier Ryan.


Mentale forskjeller

Inge Ryan har også sett at det er forskjeller i måten det tenkes på.

– Det er kulturforskjeller mellom Trondheim og for eksempel Høylandet. Det er noe med å forstå hvordan et samfunn fungerer, sier han.

Den mentale forskjellen gjelder i høy grad når det gjelder næringsstruktur. Det å skape balanse i videre næringsutvikling mellom distriktene og Trondheimsområdet mener Fylkesmannen er viktig for at en sammenslåing skal bli vellykket, Det er viktig at både aksen Trondheim-Steinkjer og Namdalsregionen understøttes for å sikre en bærekraftig utvikling.

Fylkesmannen ser også utfordringer knyttet til en deling av den politiske ledelsen og den administrative ledelsen i en eventuell ny fylkeskommune.

Ifølge høringsuttalelsen er det viktig å bygge en sterk trøndelagsregion, men samtidig må man motvirke den interne flyttinga i Trøndelag mot Trondheimsregionen.