Formannskapet i Lierne tar stilling til rekreasjonsløyper

35 mil skuterløyper

Går alt etter planen kan de første skuterløypene beregnet på rekreasjonskjøring i Lierne åpnes allerede i år.

FORSLAG TIL SKUTERLØYPER: De blå løypene på kartet er isfiskeløyper, og de røde er rekreasjonsløyper. Målet er at noen av disse allerede fra i år skal kunne tas i bruk. 

UTREDNING: Rådmann Karl Audun Fagerli og resten av administrasjonen i Lierne har gjort en stor jobb med å legge til rette for rekreasjonskjøring med snøskuter. 

arkiv

LIRNE: – Tirsdag skal formannskapet ta stilling til forslaget som administrasjonen har arbeidet fram, og om ei uke skal saken opp i kommunestyret, sier rådmann Karl Audun Fagerli.

Hvis planen blir vedtatt som den ligger, kan det bli mulighet for å ta noen av løypene i bruk allerede i år.

– Vi klarer ikke å få alle løypene på plass fra dag en. De skal merkes, vi må ha en vedlikeholdsavtale på plass og det må avtales med Statens vegvesen om skilting over veg blant annet. Men målet er å åpne noen, og at vi skal ha alt på plass innen neste sesong, sier han.


Omfattende høring


– Engasjementet rundt løypene har vært stor. Det har kommet inn hele 15 innsigelser. Noen har vært konstruktive og gode. Disse har vi så langt som mulig prøvd å justere inn i planene, sier han.

Andre innspill har vært det han kaller for useriøse.

Det gjelder blant annet fra Naturvernforbundet.

– Naturvernforbundet framsetter grove og udokumenterte påstander om at viljen til kontroll av snøskutertrafikken har vært så godt som fraværende og at det har blitt sett gjennom fingrene med ulovlig kjøring. Etter rådmannens vurdering vil slike påstander gå direkte på politiets (Lierne lensmannskontor) sin troverdighet. Det burde Naturvernforbundet holdt seg for gode til, hvis de ønsker å bli tatt på alvor, heter det i saksutredninga.


Fylkesmannen


Også fra Fylkesmannen er det kommet innspill.

– For bare fem uker siden så fikk vi godkjent isfiskeløypene som gjelder for i år. Det er litt spesielt at Fylkesmannen som godkjente disse nå nylig har innspill på de samme løypene når de skal bli en del av det totale løypenettet i Lierne, sier Fagerli.

Innspillene fra Fylkesmannen har gjort at administrasjonen har trukket to løypeforslag og gjort om et tredje i påvente av mer utredning.

– Intensjonen vår var å få løypenettet i Lierne til å henge sammen med andre kommuner. Blant annet med ei løype over til Skorovatn. Der planla vi å gjøre om ei isfiskeløype til ei rekreasjonsløype over Havdalsvatnet. Det ble stoppet av Fylkesmannen, sier Fagerli.