Blå mat – grønn logistikk

Eksport av fisk med båt blir tema når Nord-Trøndelag havn arrangerer konferanse under Skreifestivalen.

FISK PÅ KJØL: Paul Ingvar Dekkerhus inviterer til konferanse om sjøtransport under Skreifestivalen. 

arkiv

RØRVIK: Norge skal være verdens fremste sjømatnasjon. Bærebjelkene for å nå målet er kunnskap, lønnsomhet og bærekraft. Sjømatnæringa har i løpet av kort tid gjort store miljøframskritt. Eksport skjer imidlertid på nøyaktig samme måte som for 20 år siden: Med vogntog.

Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS (NTHR) med samarbeidspartnere inviterer i samarbeid med sjømatnæring, transportører og Kysthavnalliansen til logistikk- og miljøkonferansen blå mat- grønn logistikk.

– Flytter vi halvparten av dagens sjømateksport fra Midt-Norge over til kjøl, vil det bli 13.000 færre laksetrailere på norske veger. Dette tilsvarer mer enn 15.000 tonn CO2, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus, og inviterer både politikere, myndigheter, miljøorganisasjoner, forskere og transport- og sjømatnæringene til dagskonferansen.

NTHR er ett av havneselskapene som jobber for å etablere sjøveis eksport av fersk sjømat til Europa. Miljøstiftelsen Bellona roser initiativet.

– Overføring av gods fra veg til sjø og bane har et større potensial både miljømessig og økonomisk enn det som kommer fram fra både politisk hold og næringsaktører, sier Jan Kjetil Paulsen, Bellonas seniorrådgiver for skipsfart.