Heia, Leka – dere må se framover!

arkiv

Iflg pressen sier lekaordføreren at Lekaferga er det viktigste de har og de ønsker seg nye fergeleier. Jeg er langt på vei enig, men hvis nå Leka velger å stå alene, hvorfor da tviholde på gamle løsninger istedenfor å se framover?

I tråd med primærønsket om å stå alene, med en tilårskommen befolkning, må man jo kanskje legge løpet i forhold til kortest mulig vei til Sykehuset Namsos, eller om man vil, til RV 17. Fylkesmann Inge Ryan sier «kommer det ikke annet ut av kommunereformen, så er vi i det minste nødt til å få ordnet grensene på Austra» Ved valg av kommunetilhørighet for hele Austra, tror jeg ikke Leka vil komme seirende ut. Da vil ikke Leka ha noe ansvar for befolkning eller område på Austra annet en veiforbindelsen over Gutvik.

Hvis Leka kan ta innover seg at veksten i Ytre Namdal vil ligge i aksen Kolvereid–Rørvik, så bør de ønske seg nytt fergeleie i Fjølvika. Ved et slikt valg vil Leka få kortere veg til framtidsutviklingen i Ytre Namdal. Det er ikke selve Lekafjorden som er problemet med fergeforbindelsen i dag, men havneforholdene på Gutvik og Skei. Fjølvika har utmerkete forhold for fergekai.

Man kan i første omgang åpne for en trekantforbindelse, så kan man i neste omgang flytte fergeleiet fra Skei til Haug/ Frøvikområdet. Uansett om Leka blir med i storkommunen eller ei, vil det være gunstig med kortest mulig vei til ordfører/ rådmann i egen kommune, eller i storkommunen, enten disse blir sittende på Kolvereid eller i Rørvik.


Det ut som Namsos omsider har forstått at de ikke vil oppnå status som hele Namdalens hovedstad. I beste fall vil vi klare å beholde Sykehuset Namsos som akuttsykehus. Alle «alvorlige» sykdomstilfeller blir jo overført til St. Olav eller Innherred, så heller ikke Leka trenger å søke etter korteste bilvei til Namsos.

Befolkningsmessig har Ytre Namdal – Leka, Nærøy og Vikna – de siste 50 årene, vært et nullsumområde. Til sammen har man greid å holde totalsummen rimelig konstant ved at reduksjonen i Leka og Nærøy er blitt fanget opp av veksten i Nærøysundområdet. Man trenger ikke se i befolkningsstatistikken for å finne alderssammensetninga i de forskjellige kommunene, eller områdene. Det er nok å se på hvor boligprisene er høyest.

Da vil Nærøysundområdet peke seg ut med størst vekstpotensiale. Jeg honorerer Vikna Arbeiderparti som første politiske parti med forslag til navn på barnet – Nærøysund Kommune. Med litt velvilje kan man jo strekke Nærøysundet helt nord til Nordlands grense, så lenge Nærøy « eier» fastlandet på den ene sida.

Forhandlingsbenken for kommunesammenslutning på Marøya var opprinnelig tenkt plassert på nivelleringspunktet for Nærøysund bru, men ble flyttet til Karmelhaugen for at man kunne se, ikke bare deler av Nærøy og Vikna, men også Leka.

Jeg håper Leka revurderer sitt standpunkt om å stå alene. Vi er ikke flere i Ytre Namdal enn at vi må stå sammen. Hvis Leka blir med i prosessen vil de ha mulighet til å stille krav når ny felles administrasjon skal bygges opp. Leka har jo fått i orden data/ teleforbindelsen og vil dermed ha stor mulighet til å få en god del kontorfunksjoner som ikke krever publikumsskranke.

Uansett vil det for lekværingene være lettere å oppnå enighet og resultater sammen med naboer, enn å måtte reise til Steinkjer eller Oslo for å få gehør. Om så lekværingene graver opp kong Herlaug, og får liv i han, vil han ikke få til stort, uten støtte fra folket i hele Ytre Namdal.

Ps. Veien i dag mellom Rv. 771 og Fjølvika er i dag klassifisert som fylkesveg så det kreves ikke kommunale midler for opprusting. For øvrig ser jeg fram til Stortrøndelag, Ytre Namdal har til alle tider hatt bedre relasjoner til Trondheim enn til innherredsbyggen