NTE-aksjene

Liv Inger 

arkiv

Stiftende selskap NTE ENERGI AS (siden 2005) skal  fisjonere.  Men hvilke verdier skal fisjoneres?  Kraftverkene i Øvre Namdal eies av kommunene der. Og hvor er vassdragsrettighetene ?

Her blir det mye å rydde opp i før noen verdier kan selges.   Det må forhandles med rettighetshaverne, som er mange.  Det vil nok ta noen år. Da er det kanskje lurt å vente med fylkesammenslåing også, for ikke å si kommunesammenslåing....