Om å tro på julenissen

PARHESTER: Fylkesrådsleder Anne Marit Mevassvik og kollega Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag har lagt fram Trøndelagsutredningen som tar til orde for sammenslåing av de to fylkene. Foto: BJØRN TORE HALS 

arkiv

Det kjøres hardt i svingene for å slå sammen Nord- og Sør-Trøndelag. Jeg vet ikke hvilket tog de skal nå, men det er tydelig at det haster. I andre sammenhenger ville vi kanskje sagt at det må være fornuftig å avklare hvilke oppgaver fylkene skal ha, før vi bruker penger på strukturendringer. For det er jeg sikker på, at det er ikke gratis å slå sammen to fylker. Det kommer sannsynligvis til å koste ganske mye. Sammenslåing kan være en god ide om man sparer noen penger. Det tror jeg ikke man gjør. Sammenslåinger samler ressursene sentralt og utarmer distriktene, men det sparer ikke penger. På en eller annen merkverdig måte har vi fått et bærekraftig byråkrati, som jeg mistenker for å yngle selv.

Sentralt i diskusjonen er det at Trondheim etter sammenslåing skal ha den politiske ledelsen, mens Steinkjer skal være administrasjonsbyen. For mitt vedkommende er det her julenissen kommer inn. Å markedsføre denne todelingen mellom Trondheim og Steinkjer er en strålende taktikk for å få vedtatt sammenslåing, men er det realistisk å forvente at dette blir løsningen på sikt? Nei, det er å tro på julenissen!

Et politisk vedtak står bare til det er fattet et nytt vedtak. Man kommer snart til å oppdage at det selvfølgelig er mest gunstig å ha administrativ og politisk ledelse samlet på ett sted. Ut fra kjøttvekta på velgerne har jeg vanskelig for å forestille meg at det kan bli noe annet enn samling i Trondheim. Spørsmålet er bare hvor fort det skjer.

Mitt lille poeng er bare at dersom politikerne går inn for sammenslåing av fylkene, skal de vite hva de stemmer for. Å skaffe tilslutning på grunnlag av urealistiske forutsetninger om Steinkjer som framtidig administrasjonsby i Trøndelag, grenser til uredelig.