Synliggjør det samiske

I forberedelse til et nasjonalt samisk jubileum i 2017 ønsker Nærøy kommune ideer og innspill om hvordan man kan synliggjøre samisk tradisjon i kommunen.

VIL HA INNSPILL: Camilla Vågan i Nærøy kommune vil ha innspill om samiske tradisjoner i Nærøy. 

arkiv

KOLVEREID: I fjor høst ba fylkeskommunen om at kommunene syneliggjør samisk tradisjon og historie.

– Vi har en lang historie knyttet til dette i Nærøy, og vi har fått et lite tilskudd for å sette i gang et forprosjekt for å finne måter å gjøre temaet synlig for folk flest, sier konsulent Camilla Vågan i Nærøy kommune.

Nå vil hun ha med seg privatpersoner, lag og foreninger som kan komme med innspill på hvordan dette kan gjøres på best mulig måte.

– Vi vil også mer enn gjerne ha kontakt med folk som har samiske aner og dem som driver reindrift i området i dag.

Hva synliggjøringa skal bestå av er litt opp til kommunene.

– Det kan være alt fra dagens driftsmåter til historier, gamle boplasser og helt sikkert veldig mye annet. Vi vil rett og slett fortelle en liten bit av historien til dem som har brukt området, sier Vågan.

Uansett hva kommunen til slutt velger å satse på av tilrettelegging, vil det skje i samråd med den samiske befolkninga i Nærøy og med Saemien Sijte på Snåsa.