Fylkesårsmøte i Nord-Trøndelag Høyre 6. mars

Kiær kan bli ny Høyre-leder

Valgkomiteen i Nord-Trøndelag Høyre innstiller på at skogbaron og forretningsmann Anders Kiær blir ny leder i fylkespartiet.

NY LEDER: Anders Kiær (58) lanseres som ny leder av Nord-Trøndelag Høyre. 

arkiv

NAMSOS: Anders Kiær (58) og kona Anne Ulvig ble i 2003 eiere av 1,4 millioner mål skog i Namdalen og Verran. For de store eiendommene betalte ekteparet fra Stor-Elvdal 153 millioner kroner – men senere måtte de gjennom flere runder i retten for å få avklart eierforholdet til skogene i kamp med Ola Mæhle. I 2010 ble det inngått forlik mellom partene.


Flyttet til Grong i 2013


Ekteparet Anne Ulvig og Anders Kiær har siden 2013 – da de ble tvunget til å oppfylle boplikta – bodd på Sanddøla gård i Grong. Ulvig Kiær satser på opplevelser og friluft og tilbyr storvilt- og småviltjakt og laksefiske. De driver også med salg av tomter og utleie av hytter.

Ved kommunevalget i høst, stilte ektefellene på Grong Høyres liste. Anders Kiær sto på andreplass.

Nå tar han altså steget opp et hakk, og stiller som lederkandidat til Nord-Trøndelag Høyre.


Meget kompetent


Det er leder av valgkomiteen. Gunnar Viken glad for. Han gir uttrykk for at Kiær er en meget kompetent kandidat som gjennom sitt mangeårige engasjement har svært gode forutsetninger for å utvikle partiet videre.

– Da det ble klart at stortingsrepresentant Elin Agdestein ikke stilte til gjenvalg, startet vi umiddelbart arbeidet med å finne en egnet person til dette sentrale vervet. Det var naturlig for oss å henvende oss til Anders, og etter litt betenkningstid takket han ja, sier Viken.


Viktig stemme


Han peker på at fylkeslederen møter i Høyres sentralstyre. Således vil Kiær blir en viktig stemme på vegne av distriktsfylkene i Høyre.

– Anders har ved flere anledninger vist et glødende engasjement for distriktsutvikling og for viktigheten av å gi gode forutsetninger for vekst over hele landet. Jeg er helt sikker på at han vil bli en meget god talsperson for Nord-Trøndelag, sier Gunnar Viken.

Også stortingsrepresentant Elin Agdestein er positiv til lederkandidaten.

– Det er utrolig viktig for meg som stortingsrepresentant å ha en tydelig fylkesleder med på laget for å sikre nordtrønderske interesser, sier hun og tilføyer:

– Anders uttaler seg med autoritet og faglig tyngde, og jeg tror vi sammen skal klare å gjøre Høyre enda mer synlig i Nord-Trøndelag.