Lensmannen: – De er ikke ønsket i våre gater

– Vi trenger ikke Odins soldater til å patruljere i Namsos, sier en klar og tydelig lensmann Stein Erik Granli.

NEI TAKK: Lensmann Stein Erik Granli i Namsos ønsker ikke hjelp av Odins soldater til å patruljere i namsosgatene. 

factbox

Høyreekstremister

Høyreekstremisme er et samlebegrep for flere former for politisk ekstremisme som anses å befinne seg på ytterkanten av høyresida på den politiske venstre-høyre-aksen.

Ideologier som oppfattes som høyreekstreme, bygger ofte på forstillinger om at visse grupperinger har et kulturelt, rasemessig, religiøs eller annen overlegenhet i forhold til andre. Nasjonalisme kan være en viktig del av en høyreekstrem ideologi. Noen høyreekstreme kan bruke vold og terror for å oppnå sine mål.

Kilde: Wikipedia

arkiv

NAMSOS: Lensmannen har ikke blitt kontaktet med tanke på at Odins soldater allerede kanskje vil gå patrulje i Namsos' gater om natta.


Må søke om tillatelse

– Hvis de tenker å patruljere namsosgatene, må de komme til politiet og søke om tillatelse, sier Granli som i så fall vil se på saken.

Han har rådført seg med politimesteren i Trøndelag om hvordan politiet skal forholde seg til et «tilbud» fra Odins soldater om å medvirke til beboernes trygghet på natta.

– Svaret er i utgangspunktet nei. Jeg oppfatter Odins soldater som et borgervern, at de skal ut i gatene for å ivareta ro og orden. Det er imidlertid politiets oppgave, sier Granli.

Han påpeker at politiet i Namsos ikke har de store utfordringene med å opprettholde ro og orden i bygatene.


Rolig og grei by

– I Namsos er det rolig og greit. Vi ser en betydelig nedgang i voldsstatistikken. Både kommunen og asylmottaket gjør en god jobb med integrering, og vi har god dialog med begge parter. Det er ikke de store utfordringene i Namsos, sier lensmannen og tilføyer:

– Det vi har behov for er natteravner som kan ivareta ungdommen som er ute på by'n.

Granli viser til at Odins soldater ble opprettet som en selvjustisgruppe i Finland, og at slike innslag i gatebildet her ikke er ønsket. Han er også kjent med at Odins soldater er nektet å patruljere i Vestfold.

– Hvis vi oppdager folk som er uniformert med Odins soldater jakker i gata, vil de bli tatt med inn på politistasjonen til en samtale, sier Granli.