Namsos kommune med rekordoverskudd

56,2 millioner i pluss

Både ansatte og politikere får skryt av rådmann Gunnar Lien etter at det fredag ble kjent at Namsos kommunes regnskap for 2015 viser et netto driftsresultat på 56,2 millioner kroner.

FORNØYDE: Ordfører Arnhild Holstad og rådmann Gunnar Lien er strålende fornøyd med 2015-regnskapet som viser et overskudd på 56,2 millioner kroner. Begge skryter av god budsjettdisiplin og god styring og lover at overskuddet skal brukes med fornuft. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkivFå tilgang til alt innhold fra NA - bestill her!


NAMSOS: – Det er svært gode tall og det er meget positivt at de ulike tjenestestedene leverer plusstall. Samtlige rammeområder har bidratt. Hele organisasjonen, ansatte og politikere, har overinnfridd, understreker rådmannen.

I budsjettet for fjoråret var det lagt opp til et overskudd på 32 millioner kroner. At det til slutt havnet på 56,2 mill., vil gi kommunen et visst handlingsrom. Med et regnskap som balanserer på 1,1 milliard kroner, er driftsmarginen beregnet til 5,2 prosent.


Gir handlingsrom


– Om resultatet ikke hadde vært så godt som dette, hadde jeg ikke kunnet innstilt på økte rammer for utbygginga av Otterøy oppvekstsenter. Jeg hadde heller ikke kunnet anbefale å bruke midler på opprusting av Festplassen, for å nevne et par eksempel på hva det gode resultatet gir oss muligheter til, sier Gunnar Lien.

Namsos kommune kan se tilbake på en omstillingsperiode som de to siste regnskapsårene har gitt over 70 millioner kroner «på bok».

– Det gir meg signal om at budsjettdisiplinen i organisasjonen er meget god. Når man er trygg på at rammene blir fulgt, så kan de i neste omgang økes fordi denne tryggheten gjør at vi slipper negative overraskelser, sier rådmannen.

Rådmannen skryter også av det tette og gode samarbeidet med politikerne – både det gamle og det nye kommunestyret.


Fornøyd ordfører


Det synet deler ordfører Arnhild Holstad (Ap).

– Da jeg for drøyt ett år siden sa ja til å bli Aps ordførerkandidat, hadde jeg ei oppfatning av at det bare var snakk om røde tall. At jeg etter fire måneder i ordførerstolen skulle oppleve noe slikt, hadde jeg ikke drømt om, sier Holstad.

Både rådmann og ordfører åpner for at overskuddet kan brukes.

– Det er politisk enighet om at eiendomsskatten kan reduseres om økonomien tillater det. En reduksjon på to promille vil bety ti millioner kroner i redusert inntekt. Det er et tiltak som kan bli vurdert ved neste budsjettbehandling. Resultatet gir oss mer mulighet til å drive politikk. Samtidig er det positivt at vi går inn i det videre arbeidet med kommunereformen med 70 millioner kroner i pluss de siste to årene. Men jeg må understreke at vi fortsatt skal være edruelige og tenke langsiktig, sier Arnhild Holstad.