Synnøve Finden må sladde 100.000 ostepakker

Tine fikk medhold

I en kjennelse fra Follo tingrett fredag ble det avgjort at Synnøve Finden AS ikke kan bruke betegnelsen «jarlsbergost-type» om den nye Kongsgård-osten.

SLADD: Kongsgårdosten som lages ved Synnøve Finden i Namsos kan ikke markedsføres under navnet "jarlsbergost-type". Nå skal pakkene sladdes. FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

Namsos: I Norge har jo tid om annen vært vant med at det sladdes ulike bilder og navn i ukeblader og andre tidsskrifter når innholdet blir ansett som støtende, men Kongsgård blir antakelig den første osten med sladd.

– Synnøve Finden har tatt en bevisst og kalkulert risiko når produktet ble produsert, skriver retten i sin kjennelse, som konkluderer med at Jarlsberg er et registrert varemerke som ikke kan benyttes for å markedsføre og selge nye produkter. Rettens kjennelse forbyr ikke Synnøve Finden å lansere osten, men at markedsføring og emballasje må endres.

I en melding fra Synnøve Finden AS går det fram at de aksepterer en slik løsning.

– Vi må bare rette oss etter rettens kjennelse, men for oss er det samtidig viktig at vi unngår kaste store mengder ost, uttaler Magnus Tollefsen i Synnøve Finden og føyer til at Kongsgård med sladd blir å finne i butikkene en av de nærmeste dagene.