Uønsket borgervern

arkiv

I dag skriver NA om ei gruppering som kaller seg «Odins soldater» som har planer om å begynne og patruljere gatene i Namsos og Steinkjer i løpet av februar. Denne grupperinga har latt seg inspirere av «Odin sønner», som ble stiftet i Finland. Finnenes formål er å beskytte borgerne mot asylsøkere og grupperinga har utspring blant høyreekstremister.

Til NA forteller Ronny Alte, som har røtter fra Namdalseid, at de har etablert seg i de største byene landet, og at de har som mål å være representert over hele landet. Bare i Nord-Trøndelag skal det være 100 sympatisører, og flere av dem skal være klar for å gjøre en innsats for samfunnet.

Vi trenger ikke et slikt ordensvern verken i Namsos eller andre steder i landet. De mener selv de skal forhindre mobbing, plaging, tafsing, uprovosert vold – og salg av dop. Alte sier at de er ønsket velkommen av politiet, men det er løgn og oppspinn. Lensmann Stein Erik Granli i Namsos er krystallklar på at de ikke ønsker «Odins soldater» til å patruljere gatene.

Det er klokt av Granli å sette grenser for hva som er akseptabelt og ikke. I vår demokratiske rettsstat har slike grupper ingen plass – det er politiets oppgave å gripe inne ved kriminelle handlinger.

Lensmannen viser også til at politiet ser en betydelig nedgang i voldsstatistikken i Namsos. Han roser både Namsos kommune og asylmottaket som bidrar til god integrering. Det er tydelig at Ronny Alte og hans, noen få sammensvorne, ikke er kjent med de faktiske realiteter.

Vi mener, som lensmann Granli, at hvis det er noen som ønsker å bidra i helgene ut i gatene, så kan de bistå nattravnerne. De gjør en viktig jobb opp mot ungdommer, som blant annet kan komme i problemer etter inntak av alkohol.

Driftige bangsundinger

«Admissen» – den gamle administrasjonsboligen på Bangsund – har blitt et populært møtested for en rekke bangsundinger. Anne Cecilie Holm kan på vegne av Bangsund Vel presentere en spennende meny fram mot våren. Først på gjestelista står teaterlaget i Flatanger, som skal framfør stykket «Bjørnen». Bangsund Vel skal ha ros for sitt engasjement på kulturens vegne – og slikt er med på å skape økt bolyst.


«I vår demokratiske rettsstat har slike grupper ingen plass»