fylkesårsmøte nord-trøndelag sv

– Tydelig distriktspolitikk

– Fylkesårsmøtet i Nord-Trøndelag SV har stadfestet en tydelig distriktspolitikk, sier gruppeleder i fylkestinget, Torgeir Strøm.
arkiv

STEINKJER: – Miljø- og distriktshensyn er viktigste årsak til at Nord-Trøndelag SV er i mot fylkessammenslåing. I spørsmålet om en eventuell overføring av NTE til kommunene er SV klar på at alle de tre kriteriene: andel per kommune, folketall og konsesjonskraft, skal tillegges vesentlig vekt. Dersom prinsippet om folketall skal tillegges avgjørende vekt, så vil norddelen av en eventuell Region Trøndelag komme dårlig ut i økonomidebattene i en Trondheims dominert region, sier Strøm i ei pressemelding søndag kveld.

Ny landbrukspolitikk

– Nord-Trøndelag SV slutter seg til Aksjonen Ny landbrukspolitikk, som er initiert av Stjørdal og Meråker Bonde- og Småbrukarlag. Kravet om trygg mat basert på norske ressurser vil tjene både miljøet og et mangfoldig distriktsjordbruk. Regjeringas overdrevne satsing på store bruk og import av forråvarer er i ferd med å ta knekken på de mindre bruk i distriktene, og er svært lite miljøvennlig, sier Strøm.

– Kravet om trygg mat produsert på norske ressurser gjelder også for tradisjonelt fiske, fiskeoppdrettsnæringa og reindrifta. Med Tsjernobyl-ulykka på god avstand har reindriftsnæringa de beste forutsetninger for å produsere trygg mat på norske ressurser. Nord-Trøndelag SV vil ta opp viktigheten av den sørsamiske reindrifta med SV sentralt. Vi vil også bidra til at SV sentralt får en enda tydeligere distriktspolitikk, avslutter Strøm.

Fortsetter

Siv Furunes fortsetter som leder i Nord-Trøndelag SV etter fylkesårsmøtet i Steinkjer i helga.

Nye nestledere er Tom Knobloch (organisatorisk nestleder) og Torgeir Strøm (politisk nestleder).

I fylkesstyret er det flere namdalinger; Ida-Magritt Lindstad fra Flatanger som styremedlem, mens Fredrik Duna Østvang fra Vikna er første varamedlem.

Kåre Aalberg fra Namsos er leder av nominasjonskomiteen, mensTurid Kjendlie fra Flatanger er med i valgkomiteen.