Drøfter ansvaret for Norveg-skader

DIALOG: Vikna kommune er i dialog med Lapofa Industrier rundt ansvaret for korrosjonsskadene på seglene ved kystkultursenteret. 

arkiv

Rørvik: Vikna kommune er nå i dialog med Lapofa Industrier AS om utbedring av skadene på seglene ved kystkultursenteret Norveg. Som NA tidligere har omtalt er det avdekket omfattende korrosjonsskader på skruer og innfesting på seglene ved Norveg.

I forrige uke møttes Vikna kommune, Kystmuseet, Byggmester Kvernmo og Lapofa Industrier til et dialogmøte om saken. Lapofa Industrier skal innen 1. mai utarbeide en oversikt over skader og over tiltak som må iverksettes. Rådmannen i Vikna skal parallelt arbeide opp mot Lapofa Industrier rundt avklaring av ansvarsforhold og finansiering av tiltakene.