Hedret veteraner

De har alle vært medlemmer i Vikna Arbeiderparti i lang tid. På årsmøtet ble de hedret.

Heder: Ellinor Moe, Inger Eidshaug, Solveig Kleven, Magnus Kleven og Reinert Eidshaug fikk alle plakett eller diplom for langt medlemskap i Arbeiderpartiet. Leder i Vikna Arbeiderparti, Magnus Kjøraas, sto for overrekkelsen. FOTO: VIKNA AP FOTO: VIKNA AP 

arkiv

RØRVIK: Det ble delt ut plakett og diplom for langt medlemsskap i lokallaget.

De som ble hedret for sitt lange medlemsnsskap i Ap var , med antall års medlemsskap i parentes: Kjell Skjevelnes (41), Inger Eidshaug (42), Reinert Eidshaug (42), Gerd Borgan (46), Randi Breivik (50), Else Fordelsen (51), Solveig Kleven (53), Magnus Kleven (53), Ellinor Moe (55) og Torgeir Borgan (56).

Tidligere ordfører i Vikna, Magnus Kleven, ble utnevnt til æresmedlem i Vikna Ap.

– Oppslutninga til partiet i Vikna med han ved roret var rekordhøy. Historien under Magnes Kleven er til stor inspirasjon for oss som er aktive i Vikna Arbeiderparti i dag, sier leder Magnus Kjøraas.