Naturvernforbundet varsler klage på vedtak i Lierne

Naturvernforbundet mener Liernes skuterforslag er horribelt

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag mener at forslaget om å etablere 35–38 mil skuterløyper i Lierne er horribelt.

DEBATT: Lierne kommune og Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag er sterkt uenige om omfanget av rekreasjonsløyper i Lierne. illustrasjonsfoto 

Reagerer: Oskar Folland i Naturvernforbundet. 

arkiv

LIERNE: Oskar Folland, som er saksansvarlig for Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag, reagerer på omfanget av de rekreasjonsløypene som skisseres – og som skal behandles av kommunestyret i Lierne i dag.


Mer enn nok som det er

– De legger opp til å ha et løypenett for rekreasjonskjøring tilsvarende strekninga Trondheim – Lillehammer eller en rundtur fra Lierne til Steinkjer, via Namsos, Overhalla, Høylandet, Grong og tilbake til Lierne, sier Folland og legger til:

– Det er 1,7 ganger mer enn hele riks- og fylkesvegnettet i Lierne kommune det.

Han påpeker at det allerede er ti isfiskeløyper over ni mil i kommunen. Det, mener Naturvernforbundet, bør være mer enn nok i en kommune med bare 1.400 innbyggere.


Ikke utredet nok

Folland viser også til at naturmangfoldet heller ikke er tilfredsstillende utredet.

– Bortsett fra fem reirlokaliteter for rovfugl, er ikke naturmangfoldet på den 35–38 mil lange strekninga beskrevet i det hele tatt. Ifølge Naturmangfoldlovens paragraf 8–10 skal slikt beskrives. Føre var-prinsippet er heller ikke ivaretatt. Alle tidligere og planlagte inngrep skal beskrives, som eksempelvis skogsbilveger. Det er ikke medtatt, påpeker Folland som også mener også at kommunen burde lagt fram en kjørestatistikk over den skuterkjøringa som faktisk foregår i Lierne.


  • LES OGSÅ:

    Formannskapet i Lierne tar stilling til rekreasjonsløyper

    35 mil skuterløyper

    Går alt etter planen kan de første skuterløypene beregnet på rekreasjonskjøring i Lierne åpnes allerede i år.


– Hvis de har det på plass da. Hvis ikke må det lages rutiner for å framskaffe en slik kjørestatistikk, sier Oskar Folland.

Han viser til at bevilgningene til politiovervåking av skutertrafikken er fjernet fra årets statsbudsjett samtidig som bevilgningene til SNO er redusert.


– Udemokratisk

– Vi er svært bekymret for kontrollvirksomheten, eller mangel på sådan, sier Folland.

I tirsdagens NA sa rådmann Karl Audun Fagerli at han anser at Naturvernforbundet er useriøse.

– Han mener vi er så useriøse at han utelukker oss fra kommunal saksbehandling i høringsrunden. Det mener vi på vår side er udemokratisk, sier Folland som allerede nå varsler at Naturvernforbundet vil klage på Lierne kommunestyres vedtak i denne saken.

Relaterte saker: