Steinar Lyngstad, ordfører i Namdalseid

– Ikke mobb kameraten min!

Ordfører Steinar Lyngstad (59) 

Forsvar: Ordfører Steinar Lyngstad (Sp) tar nabokommunen Namsos i kraftig forsvar når regionbyen blir utsatt for kritikk. Blant annet fra tidligere fylkesrådmann Audun Østerås fra Høylandet. Lyngstad, her sammen med tidligere varordfører Kjersti Tommelstad (SV) i Namsos, roser Namsos på mange områder; blant annet for at de har kontroll over økonomien, huser 1.000 arbeidstakere fra nabokommunene og opptrer som en raus storebror politisk som administrativt. 

arkiv

Leser i Namdalsavisa fredag 12. februar at det under et folkemøte på Høylandet i forrige uke skal ha blitt sagt følgende:


«Namsos har stort sett ikke gjort annet enn galt for kommunene rundt.»

Det er Audun Østerås som skal ha sagt dette i nevnte møte og viser til slik han mener det historisk har vært, uten at han utdyper temaet nærmere.

Namsos ble jo grunnlagt i 1845 og hadde 170- års jubileum i fjor og har således mye historie å fortelle og mye har skjedd både i Namsos og i kommunene rundt i løpet av den tid Namsos har vært egen kommune.

Nå kan det hende at Audun Østerås er en gammel mann og har opplevd mye av det han kritiserer Namsos for, eller så er han generelt historieinteressert.

Nå er jeg innflytter til Namdalseid og Namdalen og har bare tiden fra etter 1990 å vurdere hvordan Namsos har opptrådt og forholdt seg til kommunene rundt.

En ting er sikkert, og det er at alt av melk og kjøtt jeg produserte i min tid som gårdbruker ble levert og videreforedlet i Namsos. Jeg legger ikke skylda på Namsos for at det ble strukturendringer innen meieri og slakterivirksomheten.

Når jeg tok ut virke fra skogen gikk det til industri og sagbruk i Namsos. Når jeg skulle handle ting jeg ikke fikk tak i lokalt fikk jeg gjort det i Namsos.

Da vi fikk vårt tredje barn skjedde det på sykehuset i Namsos. Der fikk jeg også god behandling og oppfølging da ryggen trengte faglig bistand både kirurgisk og med smertelindring.

«Her har jeg følt tillit, samhørighet, likeverd, raushet og respekt fra storebror Namsos.»

Mange ungdommer rundt i nabolaget mitt har gått og går fremdeles på videregående skole i Namsos. Mulig nevnte Østerås vil si at dette er jo ikke noe Namsos har fått til alene.

Nei, kanskje ikke, men de har i alle fall vært med på å legge til rette for at alle disse virksomhetene kunne finne sin plass i Namsos på de forskjellige arealene de er etablert.

Det er nettopp alt det som det i Namsos er lagt til rette for, som gjør at ca. 1.000 personer hver dag pendler inn til Namsos på jobb fra kommunene rundt, fordi det ikke er nok jobber eller tilsvarende jobber i kommunene rundt. Mulig Audun Østerås mener at dette ikke er positivt?

Jeg kom inn i lokalpolitikken i Namdalseid i 1995 og har fra 1999 vært en del av det regionale samarbeidet i Midtre Namdal og har sittet rundt bordet hvor også representanter fra Namsos og andre kommuner rundt Namsos har vært deltakere. Her har jeg følt tillit, samhørighet, likeverd, raushet og respekt fra storebror Namsos.

Sammen fikk vi etablert Midtre Namdal samkommune og har etablert samarbeidsordninger innen en rekke områder hvor kompetansen er styrket og arbeidsplasser i de forskjellige ordningene er lagt til Namsos for noen av ordningene og til kommunene rundt i noen av ordningene. Det har vært positivt for oss kommuner rundt Namsos.

Tidligere ordfører i Namsos, Morten Stene, tok til orde for etablering av Region Namdal. Et samarbeidsforum for alle kommunene i Namdalen, med fokus på næring, infrastruktur, helse, utdanning og kompetanse slik at vi som region kunne snakke med en stemme til både regionale og sentrale myndigheter for best å kunne i vareta regionens behov for framtidig vekst og utvikling. Positivt for både Namsos og kommunene rundt. Mulig Audun Østerås ikke har med seg dette i sitt historiske bilde om Namsos.

Det er enkelt å sitte på utsida å kritisere. Jeg har hørt mange snakke negativt om Namsos, hvor både økonomi og Rock City er nevnt i den sammenhengen. Men hva har ikke Namsos klart. Jo, når sentrale myndigheter kaster kortene og stønaden til Rock City-prosjektet opphørte og regionale myndigheter, som følge av dette, også gjør det samme, så tar politikerne selv ansvar for «restene» og de kostnadene som følger.

Få, om ingen kommune i Namdalen, eller skal vi holde oss til kommunene rundt Namsos, slik Audun Østerås sier, kan vise til et økonomisk resultat slik Namsos har klart, både for 2014 og 2015 – over 70 millioner er satt på sparekontoen for framtidige investeringer og tjenesteleveranser.

Hva har så dette med kommunene rundt å gjøre, vil vel Audun Østerås spørre om. Jo, du sier jo selv, jamfør referatet i NA 12.2, at dette med kommunereform og spørsmålet om egen kommune eller at flere kommuner danner en ny kommune, så må ikke ønske om å stå alene gå på bekostning av å kunne ødelegge gode kommunale tjenester, da dette handler om økonomi.

Ja, da er det i alle fall slik, uten at jeg har tatt stilling i kommunereformspørsmålet, godt å vite at den største kommunen, som også innehar tittelen regionbyen, har en kommuneøkonomi til ståkarakter og vel så det.


Mitt historiske bilde av hva Namsos har gjort for kommunene rundt strekker seg tilbake til litt før årtusenskiftet. Her har likeverd, respekt, tillit og raushet preget samarbeidet og her har Namsos så absolutt bidratt positivt både fra administrativt og politisk nivå og det er min påstand at det samarbeidet vi har, nyter vi kommunene rundt Namsos godt av, så Audun Østerås: – Ikke mobb kameraten min!