Byggetrinn to av Ytre Vikna vindpark utsettes

Vindpark klar etter 2025

På grunn av blant annet lav kraftpris er byggetrinn to av Ytre Namdal vindpark skjøvet fram i tid.

TRINN to: Første trinn av Ytre Vikna vindpark, med totalt 17 turbiner, er et av de mest produktive vindkraftverkene i Norge ifølge NTE. Nå er trinn to skjøvet fram i tid, men Vikna-ordfører Amund Hellesø (innfelt) vil at NTE fortsatt skal innfri de forpliktelser de har skrevet under på i en avtale fra 2011. 

arkiv

RØRVIK: På møte med Vikna kommune 8. februar redegjorde NTE for bakgrunnen for at utbygging av Ytre Vikna vindpark byggetrinn to er utsatt.

– Sannsynligheten for utbygging etter 2025 synes i dag å være mer realistisk enn utbygging før den tid, står det i referatet fra møtet.

Grunnen til at utbygginga utsettes er blant annet lav kraftpris, derav lite lønnsomhet.


Videre arbeid


Avtalen fra 2011 ble også gjennomgått for å se på hva som kan gjøres videre. To av punktene i avtalen handlet om opprustning av kommuneveg 122 mellom Dalasjøen og Tjønnsøy, og utviklingsmidler som opprinnelig var satt av til å utbedre bassenget på Austafjord.

– Nå er det sånn at det ikke blir satt i gang med trinn to i første omgang. Da er spørsmålet; hva kan vi få gjort før den tid, sier Amund Hellesø, ordfører i Vikna.

– Vår tanke bak møtet var å få synliggjort at vi har klare forventninger til at NTE skal levere på den avtalen vi har, og at den skal videreføres selv om trinn to ikke utbygges nå.

Vikna kommune ønsker primært at beløpet på 1,2 millioner kroner utbetales i 2016. Kommunen vil benytte midlene til infrastrukturtiltak på Ytre Vikna, og ber NTE om en avklaring på spørsmålet.

De ber også om avklaring vedrørende punktet om kommunevegen.

Vegstrekninga benyttes mye i næringssammenheng. Videre er det en daglig skolerute, understreker kommunen.

– Er det for eksempel mulig for NTE å gjennomføre oppgraderinga av vegen før endelig beslutning om utbygging av trinn to er tatt, eventuelt når? spør kommunen.


– Viste full forståelse


– Det vi må avklare er hva NTE kan være med på. Hva kan de gjøre nå, og hva må vi la vente til utbygging av trinn to, sier Hellesø. Han påpeker at møtet med NTE var veldig positivt.

– Det var en god redegjørelse, og de viste full forståelse for våre synspunkter, sier han.

Han påpeker samtidig på at rammevilkårene kan endre seg, og at det kan bli lønnsomt å starte opp om kraftprisen stiger til værs.

– Selv sier NTE at Ytre Vikna vindpark trinn en er et av de mest produktive vindkraftverkene i landet. Det er godt å ha med seg, avslutter han.