Godkjente forlik med byggfirma i kirkesaken

Fugl Fønix kan få en ny start

Formannskapet i Vikna har godkjent et forslag om forlik med byggefirmaet Einar Olsen AS i kirkesaken.

Fortsatt aktuell: Vikna-ordføreren forteller at signalene tilsier at det fortsatt er gjennomførbart å bygge Fugl Fønix. 

Positiv: Amund Hellesø, ordfører og leder i byggekomiteen, er fornøyd med forliket og ser fram til å fortsette med prosjekt ny kirke i Rørvik. 

arkiv

RØRVIK: – Formannskapet godkjente forliket uten diskusjoner, sier Amund Hellesø, ordfører i Vikna kommune og leder av byggekomiteen for nye Rørvik kirke.

Han forteller at det ikke var noe tvil om at firmaet hadde et rettmessig krav.

– Einar Olsen AS fikk oppdraget, og fikk en underleverandører til å gjøre en jobb. Det er et reelt krav, sier han.

Byggefirmaet får inntil 300.000 kroner tilbake for arbeid utført etter anbudsrunden. Hellesø påpeker at dette var en ryddig måte å gjøre det på.

Ordføreren er klar på at byggekomiteen ikke ønsker å signalisere at de ikke vil ha noe med firmaet å gjøre.

– Nå står byggefirmaet friere til å være med i en eventuell ny prosess.

– Jeg opplever at vi har fått en ny start, sier Hellesø.

Les også:

Kan ta sju år før kirka er ferdig

Viknaordfører Amund Hellesø håper å ha en ny byggekomité for kirka i gang før jul, og om to-tre år tror han på ferdigstillelse. Sju år etter brannen.

Videre i prosjektet


– Alle ønsker å bygge kirke, men vi har forskjellige meninger om hvor mye penger vi kan bruke på det.

Nå skal byggekomiteen jobbe for å finne ut hvordan vi kan ta prosjektet videre på best mulig måte.

– Vi må se på om det er gjennomførbart med Fugl Fønix. Så langt er det signaler om at det er det, sier Hellesø. Han er opptatt av at prosessene rundt prosjektet skal være gode.

– Så lenge ønsket om et felles mål er stort, er jeg ikke i tvil om at vi skal få til ei kirke som befolkninga kan være stolt av.

– Det er mitt utgangspunkt.


Tar med kunnskapen


Hellesø opplever at både kirke og prost er ivrige og positive til prosjektet, og han sier det er viktig ikke å henge seg opp i det som har skjedd tidligere.

– Vi tar med oss kunnskapen fra prosessene som har vært.

– Framover er det viktig at vi bruker pengene på bygging av kirke, og ikke andre aktiviteter, sier han, og påpeker at det er gjort mye bra som kan videreføres.

– Jeg skal være den første til å si at vi ikke må glemme at det er gjort mye godt håndverk som vi kan ta med oss videre i prosessen, sier han.

Les også:

Brannfakkel om brannherjet kirke

Norvegs «jordmor», Torunn Herje, oppfordrer nå de nye politikerne til å restarte prosessen rundt ny Rørvik kirke og bevare de historiske tradisjonene. – Det er ikke for sent, svarer påtroppende ordfører.

– Jeg er kjempepositiv til prosjektet – det er i utgangspunktet flott å kunne bygge ny kirke.

Ordføreren påpeker at det ikke er unormalt å bruke noen år på slike prosesser.

– Så lenge det er mulig å realisere Fugl Fønix, så opplever jeg at det er riktig. Får vi opp kirka i løpet av to år har vi brukt sju år, avslutter Hellesø.