Grong-trener ut mot nye bestemmelser fra Trøndelag fotballkrets

Svein Reinstad skaper entusiasme i Grong - men frykter for jentefotballen i Namdalen. Takket være føringer fra Trøndelag fotballkrets.

FRA OVERHALLA TIL GRONG: Svein Reinstad har vært fotballtrener for jentelag i over 20 år. Nå har han flytta til Grong og tatt over klubbens jenter 19-lag.FOTO: Stein Nervik 

– EN FANTASTISK GJENG: Svein Reinstad ser fram mot å starte sesongen med denne jenter 19-gjengen. 

arkiv

GRONG: – Det er greit nok for de store byene, men hva med de mindre stedene? Det fører til at de små klubbene ikke klarer å stille lag på grunn av reglene. Jeg vet at både lag i Overhalla og Grong må trekke lag på grunn av endringene, sier Reinstad som tok over jenter 19- laget i Grong like før nyttår.

I slutten av 2015 tok Trøndelag fotballkrets grep for forsøke å holdejentene aktive lengst mulig. Det medfører at fra denne sesongen blir det innført to nye klasser, mens én klasse forsvinner. J15 og J17 innføres - mens klassen J16 forsvinner.

I fjor hadde Grong både jenter 16 og jenter 19 lag. Men med de nye endringene, som medfører at 15-åringer må spille i yngre årsklasser - har ikke Grong nok spillere til både et jenter 17 og 19 lag.

Dermed mener Reinstad at endringene virker mot sin hensikt.

Problematisk

– Slik jeg ser det skaper det flere problemer enn løsninger, spesielt for oss som driver med fotball i mindre klubber. Det er ødeleggende, sier han.

Styremedlem i Trøndelag fotballkrets, Lars Petter Langås fra Namsos forstår at Reinstad er skeptisk til endringene.

– Jeg forstår at det kan gi utfordringer for noen mindre klubber, kanskje spesielt i endringsåret og året etter, men etter det mener vi at målet om å få med jentene lengre nås, sier Langås.

– Hvorfor ble endringene gjort?

– Det har over tid vært frafall i jenteklassene J16-J19. Fotballkretsen kan ikke godta en nedgang uten å vurdere mulige endringer for klassene. Hovedmotivet er å begrense frafallet i nevnte klasser. J16 besto tidligere av klassene J15 og J16. Nå er en ny J15-klasse satt inn. Det er naturlig å følge med ett år til som eget årskull. Ny J17-klasse blir da for 16-åringer og 17-åringer, dermed mener vi det blir lettere for 17-åringene å holde på ett år til. J19 består nå av 18- og 19-åringer, men en del 19-åringer flytter på grunn av studier eller endt videregående utdanning. Dette øker også muligheten for flere damelag, sier Langås.

Meldte overgang

Reinstad har vært jentetrener i over 20 år i Overhalla, men har nå flytta til Grong hvor han har overtatt jenter 19-laget til Grong IL fotball.

– Det er en fantastisk gjeng. Virkelig super innsats hver eneste trening. De vil opp og fram - og jeg tror det vil bli en fantastisk sesong - ut ifra innsatsen på trening er det bare å glede seg til seriestart, sier den erfarne fotballtreneren.

Reinstad ønsker å framheve det gode samarbeidet innad i klubben, spesielt med gutter 19-laget.

– Vi kommer til å reise på Dana Cup sammen. Vi har også et hospiteringssystem sammen med guttelaget. Entusiasmen som skapes er imidlertid ikke gratis, og vi håper at næringslivet i Grong og omegn kan være med å støtte opp under lagene, sier Reinstad.