Over én mill. til spel og festivaler

Fylkesrådet vil fordele over en million kroner i støtte til 28 festivaler og friluftsspel i 2016. Tiltak i Namdalen er prioritert.

SPEKTAKULÆRT: Aktører og publikum har opplevd stuntmenn føri Oppgår'n, men noe mer spektakulært enn det André Villa gjennomførte under fjorårets Pe-Torsa-forestillinger er det vanskelig å tenke seg.  

arkiv

NAMSOS: – Det store mangfoldet av festivaler og friluftsspel i Nord-Trøndelag gir innbyggerne et godt grunnlag for deltakelse og opplevelse av et allsidig kulturliv. Arrangører og lokalmiljø gjør en stor innsats for at vi skal nå målene for fylkeskommunens engasjement på kulturområdet, sier May Britt Lagesen, fylkesråd for utdanning og kultur i ei pressemelding.

Det er også en av grunnen til at fylkesrådet har økt bevilgningen til slike tilskudd med nesten 20 prosent – fra 967.000 kroner i 2015 til 1.193.000 kroner i år. Av dette foreslår fylkesrådet å fordele 1.060.000 kroner nå. Resten vil bli prioritert til rusforebyggende arrangementer etter søknad kontinuerlig i 2016.

For 2016 er det mottatt hele 28 søknader fra 12 av fylkets 23 kommuner. Den totale søknadssummen er på 2.440.000 kroner, mens det i fjor ble det søkt om 2.250.000 kroner. En av søknadene har fått avslag fordi den regnes som en del av et større arrangement som allerede blir innvilget tilskudd.

– Et viktig mål for denne tilskuddsordningen er å stimulere den frivillige innsatsen, mobilisere til økt engasjement i lokalmiljøene og bidra til ei positiv samfunnsutvikling. Tilskudd til friluftsspel og festivaler er ett av flere gode verktøy for å nå disse målene, sier Lagesen.

Dette er også i tråd med «Strategi for samhandling mellom det frivillige kulturlivet i Nord-Trøndelag og fylkeskommunen» og handlingsplanen for 2014-16.

Fylkesrådet har prioritert tiltak i Namdalsregionen og de tiltakene som er konkret retta mot barn og unge.

Her er oversikten over hvor pengene fordeles i Namdalen:

1.Leka BygdemuseumLekafestivalen 2016Leka15.000
2.Melamartnan SAMelamartnan 2016Overhalla40.000
3.Namsens AugeNamsen Auge 2016Grong30.000
4.Pe-Torsa VelPe-TorsaLierne60.000
5.Skreifestivalen SASkreifestivalenVikna30.000
6.Skreifestivalen SAHurtigrutas DagVikna10.000