Samfunnsstraff etter skalling

Flere ungdommer havnet ei natt i mai i fjor i klammeri i en kø ved Shell Østre i Namsos. Nå er en mann i begynnelsen av 20-årene dømt til samfunnsstraff etter at han skallet en annen i ansiktet.

PASSENDE STRAFF: Retten har kommet til at 150 timers samfunnsstraff er passende for siktede som skallet ned en mann utenfor en bensinstasjon i Namsos. 

arkiv

NAMSOS: Flere berusede ungdommer var på plassen og det oppsto knuffing i ei kø.

Episoden startet med at siktede og en kamerat av fornærmede havnet i klammeri hvor fornærmede og en annen gikk imellom og fikk skilt de to.

Etter at den situasjonen var løst, begynte siktede og fornærmede å krangle. De tok tak i hverandre og det var da siktede skallet den andre hardt i ansiktet slik at fornærmede pådro seg nesebeinsbrudd og måtte opereres på sykehuset etter noen dager.

I retten mente siktede at han handlet i nødverge, men det synet delte ikke tingretten som mente at den kraftige skallinga overskred grensa for lovlig nødverge. Retten mente at siktede kunne ha kommet seg ut av situasjonen uten bruk av kraftig vold.

Tiltalte er straffedømt flere ganger, men retten har under tvil kommet fram til at samfunnsstraff vil være en passende reaksjon.

Samfunnsstraffen settes til 150 timer med ei gjennomføringstid på seks måneder, subsidiært fem måneder i fengsel.