Mestermøte i Namsos

Torsdag fikk Region Namdal besøk av den nye politimesteren i Trøndelag. Hensikten var en debatt om framtidas politi i Namdalen.

DIALOG: Politimester Nils Kristian Moe og driftsleder for region nord, Stein Erik Granli (lengst til høyre) møtte i går ordførere og varaordførere i region Namdal til dialogmøte omkring behov og forventninger til politiet i framtida. Fra venstre: Trygve Sandvik,Fosnes, Per Olav Tyldum, Overhalla. Amund Hellesø, Vikna og Steinar Lyngstad, Namdalseid.FOTO: BJØRN TORE NESS 

arkiv

NAMSOS: – Det finnes knapt nok noe fredeligere sted på kloden enn her i Namdalen, sa politimester Nils Kristian Moe som torsdag møtte ordførerne i Region Namdal til en dialog omkring hvordan politiet tenker, og hva kommunene forventer av nærpolitireformen.

Det har vært sagt og ment mye om lensmannskontorer, mannskapstilgang og lokalisering de siste par årene i forbindelse med den gjennomførte politireformen. Diskusjonen har egentlig bare så vidt begynt.


1.500 straffesaker

– Omkring 1.500 straffesaker totalt på 40.000 innbyggere i region Nord (Namdalen) i løpet av ett år tilsier egentlig at vi har tilstrekkelig bemanning for å håndtere kriminalitetsbildet, sa politimester Moe som en innledning. Han pekte på at dagens organisering har en del ulemper i forhold til å utnytte ressursene.

– For meg handler derfor dette i utgangspunktet mest om hvordan vi kan øke beredskapen og utnytte de allerede eksisterende mannskapsressursene mer effektivt, sa Moe. Og gikk dermed direkte til kjernen av det ordførerne i Namdalen ønsket å ta opp.

Det kom tydelig fram at et «felles krav» fra alle kommuner vil være et synlig og nært politi med god lokalkunnskap, og at innbyggernes opplevde trygghet blir ivaretatt uavhengig av hvordan politiet organiserer seg.

– Det er veldig positivt og nyttig at kommunene allerede så tidlig i prosessen gir direkte tilbakemeldinger om sine ønsker og forventninger, mente Moe.

Fullføres i 2018

Arbeidet med en nærpolitireform og lokal politistruktur starter i løpet av året og skal være fullført i løpet av 2018.

– Det er ikke noe mål for meg at vi skal ha et kontor og en lensmann i hver kommune. Jeg tenker at vi må se hvordan vi kan organisere en tjeneste som er tilgjengelig hele døgnet. Dette ved å bruke mer av pengene vi har på beredskap, operativ innsats, utstyr og forebyggende arbeid, og kanskje noe mindre på hus og strøm, sa Moe.

Politimesteren fikk både skryt og en påminnelse fra ordføreren i Vikna, Amund Hellesø:

– Etter at Vikna og Nærøy fikk felles lensmannskontor oppleves det som vi faktisk har fått et mer synlig og tilstedeværende politi i Rørvik, men også generelt i Ytre Namdal. Slik at for meg er lokalisering av ledelse og plassering av skrivebord mindre viktig, mens lokalisering av mannskaper veldig viktig, sa Hellesø. Samtidig understreket han at geografien og avstandene gjør at det er ulike behov i ulike deler av Namdalen.