Ti millioner mer til Otterøy

Kommunestyret i Namsos valgte, riktig nok med en dårlig smak i munnen, å bevilge ytterligere ti millioner til oppgradering av Otterøy oppvekstsenter.

BEKLAGET BUDSJETTSPREKK: Varaordfører Amund Lein (H) hadde vanskelig for å tro at det er mulig å regne 40 % feil i forbindelse med oppgradering av Otterøy Oppvekstsenter. Men som resten av kommunestyret var han likevel med på å øke bevilgningen med 10 millioner. 

arkiv

NAMSOS: Torsdag kveld vedtok et enstemmig kommunestyre å bevilge ti ekstra millioner til prosjektet med oppgradering av Otterøy oppvekstsenter slik at totalbudsjettet før man henter inn anbud er på 55 millioner.

– Det er beklagelig når budsjettet sprekker som det har gjort her. Det er snakk om en økning i kostnadene med 40 prosent. Jeg har vanskelig for å tro at dette er sant. Vi får håpe vi klarer prosjektet innenfor de nye rammene, sa varaordfører Amund Lein (H) i debatten.

Anne Cecilie Ragna Holm (V) fulgte opp kritikken mot det eksterne konsulentselskapet som har gjort beregningene.

– Dette er feil som ikke må skje. Og i tillegg er sannsynligheten stor for at kostnadene blir enda større når det skal forhandles med entreprenører, sa hun.

Kostnadsøkninga gjorde at flere av representantene begynte å lure på om prosjektet nå har fått en pris som var så høy at et eventuelt nybygg burde vurderes. Både Per Olav Mork (KrF) og Mona Fossland (SV) stilte spørsmål til rådmann Gunnar Lien både om kostnader ved en ny skole, og hvor mye ei utredning ville forsenke prosjektet.

– Det er ei grense for hvor mye vi kan koste på dagens bygg før det ville vært lurt å bygge nytt. Men det har vi ikke utredet, og ei utredning av det vil forsinke hele prosjektet med ett år, sier Lien som ikke tror den grensa er nådd ennå.