Brannvesenet kom elgene til unnsetning

Etter å ha hentet inn gode råd fra flere ble det til slutt gjort en henvendelse til det lokale brannvesenet som stilte med mannskap for å sage hakk i iskanten slik at elgen skal få en plass å komme seg opp på land.

LAGDE PASSASJE: Tre karer fra brannvesenet møtte opp for å kutte vekk deler av iskanten for å hjelpe elgene. 

arkiv

ROSSETNESS: – Noen av de tipsene vi har fått inn gikk på å sprenge hakk i iskanten slik at elgene kommer seg lenger inn mot land og får fast grunn under kløyvene, sier Brit-Agnes Buvarp i Grong kommune.

Men siden det her er snakk om et område som er viktig for oppvekst av lakseyngel ble det aldri gjort noe forsøk på å sprenge isen.

– Det ble derfor tatt kontakt med brannvesenet for å høre om de hadde mannskap og utstyr for å sage bort isen enkelte steder.

Fredag møtte tre mann med motorsag opp.

– Det viste seg at selv om det tilsynelatende ikke var så langt fra iskanten og inn til land, så var det likevel veldig mye is som måtte sages bort for å lage en kile inn i isen.

De fikk derfor laget bare ett mulig ilandstigningspunkt mot Gartlandsneset. Siden det i dag har vært så mye folk nede ved elva er det ingen elg som har prøvd å svømme over. Men det regner hun med at vil komme.

– Vi vil nå følge med noen dager for å se om dette har den effekten vi håper på. Det vil være lett å se på sporene om elg har gått på land på stedet vi har laget. Vi håper det vil fungere slik at vi får en slutt på dyretragediene i elva, sier Buvarp.


Hvis forholdene ligger til rette for det vil brannvesenet vurdere å prøve seg på å lage råker inn mot grunnere vann flere steder nedover elva.

– Dette er noe vi vil vurdere etter hvert. Først må vi se om det tiltaket vi har gjort fungerer. Inntil de eventuelt får en bekreftelse på at de har funnet det rette botemiddelet vil de fortsette letinga etter andre alternativ som vil avhjelpe situasjonen, og de er fremdeles interessert i tips fra folk med gode ideer.