Namsosarkitekt forsøkt svindlet

Kort tid etter at Espen Aursand hadde kjøpt annonse i NA, fikk han en falsk faktura på en liknende annonse til omtrent samme pris.

DOBBEL FAKTURA: Arkitektkontoret fikk to fakturer på annonse. 

arkiv

NAMSOS: Den erfarne arkitekten ante imidlertid ugler i mosen, og kontaktet umiddelbart salgsavdelinga i NA. Der kunne de raskt avkrefte at fakturaen ikke var sendt ut av dem.

– Det som fikk meg til å stusse var at jeg hadde avtale med NA om 5.990 kroner eks MVA. Her var det samme beløp men inklusive MVA., forteller Aursand.

Han har nå lagt fakturaen til side, men vil gjerne gjøre andre næringsdrivende oppmerksom på at falske fakturaer finnes.

Det er et firma i Ski som har sendt fakturaen. Dette firmaet har ifølge nettstedet trygghandel.no en lang historie med å sende ut falske fakturaer.

Ifølge kommentarfeltet kan det se ut som utsendelse av fakturaer har økt de siste månedene.

NA har forsøkt å komme i kontakt med firmaet, men så langt har vi kun kommet fram til en telefonsvarer som ber oss sende e-post. Vi har ikke fått respons på e-posten.

Firmaet som sendte Aursand faktura ble opprettet i 2014, og hadde da en omsetning på 1,2 millioner kroner.

Daglig leder av firmaet er en 37 år gammel mann som er utvandret fra Norge.