– Argumentene faller gjennom

«De fire store» har fått en utfordring med å argumentere for at folketall skal være enerådende når eierskapet i NTE skal fordeles.

FAKSIMILE: Namdalsavisa 23. februar. 

arkiv

NAMSOS: Det sier ordfører i Namsos, Arnhild Holstad, når hun blir bedt om å kommentere NAs avsløring om at fylkets fire største kommuner gjennom flere år har kjøpt krafta hos Trønderenergi.

Samtidig argumenterer de «de fire store» med at eierskapet skal fordeles etter folketall. Blant annet fordi det er kundene (deres innbyggere) som har bidratt til å bygge NTE.

– I et omdømmeperspektiv faller en del av argumentene deres gjennom når de ikke kjøper kraft hos NTE, sier Holstad.

I tirsdagens NA forklarte ordførerne at kraftleveranse må ut på anbud og at NTE ikke hadde levert det billigste tilbudet.

– Hvorfor klarer NTE ikke å levere kraft til en lavere pris, spurte Verdals ordfører Bjørn Iversen.

– Det er riktig at dette må legges ut på anbud. Men det er innkjøper som bestemmer hva man spør etter i et anbud. Det er ikke nødvendigvis sånn at man må velge det tilbudet som er billigst. Det er også andre momenter som kan vektlegges, minner Holstad om.