Bot og betinget for høy fart

En mann i 60-åra fra Sør-Trøndelag er i Namdal tingrett funnet skyldig i å ha kjørt 109 kilometer i timen i ei 60-sone. Men han fikk beholde lappen.

LASERKONTROLL: Politiførstebetjent Kjetil Vinje med laseren UP bruker ved kontroller. 

arkiv

Namsskogan: Det var i april i fjor at mannen, som kjørte en lånt Audi på veg nordover, ble tatt i en laserkontroll UP holdt på E6 i 60-sonen på Smalåsen i Namsskogan.

Ved 17-tida ble han målt til 109 kilometer timen og inn- hentet og stanset like etterpå. Sjåføren nektet for å ha holdt den påståtte hastigheten og følgelig motsatte han seg bot og førerkortbeslag. Da saken var oppe for retten, vedgikk han heller ikke straffskyld.

Domfelte reiste i retten tvil om kontrollen var gjennomført korrekt, og mente at det lå flere biler rett bak ham og at han ble forbikjørt av en liknende Audi rett ved politiets kontrollpost.

Retten valgte å ikke feste lit til domfeltes forklaring, og fant det bevist at kontrollen var gjennomført på korrekt måte.

Normalt vil en slik farts- overtredelse gi en bot på minst 12.000 kroner, men Namdal tingrett har kommet til at ut fra domfeltes økonomiske situasjon, er 18 dager betinget fengsel og en bot på 8.000 kroner en riktig straffereaksjon. Domfelte ble ikke ilagt saks- omkostninger, og det var heller ikke lagt ned påstand om tap av førerett.