Her er dagens notiser

arkiv

Ja til flere flyktninger

NAMSOS: Kommunestyret i Namsos har enstemmig sagt ja til å bosette inntil 53 flyktninger inneværende år. Inntil 13 av disse kan være enslige mindreårige.

Samtidig vedtok kommunestyret å forlenge samarbeidsavtalen med Integrering- og mangfoldsdirektoratet for 2016–2019.


Endrer vegnavn på Otterøya

NAMSOS: Kommunestyret i Namsos har endret sitt tidligere vedtak om at en av vegene på Otterøya skal hete Altvegen. Etter klager fra Otterøy historielag, grunneiere og beboere på Alte har kommunestyret nå bestemt at vegen skal hete Altevegen. Det var også det foreslåtte navnet i forrige runde, men etter anbefaling fra Språkrådet vedtok politikerne den gang å gå inn for Altvegen.

Det er ikke forventet at Språkrådet vil reise navnesak etter den vedtatte navneendringa.


Boligfelt i Klinga

NAMSOS: Kommunestyret i Namsos har godkjent forslaget til reguleringsplan for Klingenbergvegen boligfelt. Planen omfatter tre boligtomter i nærheten av Bjørkly skole, hvorav den ene tomta er bebygd.


Det blir folkeavstemning

HØYLANDET: Innbyggerne i Høylandet kommune vil 23. mai få anledning til å si sin mening om hvilket alternativ kommunen skal gå videre med når det gjelder kommunereformen. Den rådgivende folkeavstemninga skal baseres på utarbeidet intensjonsavtale mellom Høylandet, Flatanger, Namdalseid, Namsos, Overhalla og Fosnes og alternativet med å fortsette som egen kommune.


Får ikke fradele boligtomt

NAMSOS: Utvalget for plan, byggesak og teknisk drift i Namsos har sagt nei til en søknad om fradeling av ei boligtomt på Vikan. Det kom protest fra en nabo, og utvalget viser til at det er ei restriktiv holdning til fradeling av enkelttomter hvor det i kommuneplanens arealdel ikke er satt av områder for boligbygging.


Nei til tilskudd

RØRVIK: Vikna formannskap har avslått en søknad fra Rørvik IL om tilskudd for å dekke tilknytningsavgift til vann og avløp i forbindelse med at idrettslaget skal kjøpe det tidligere garasjeanlegget til Sæternes Transport. Avgifta er beregnet til 124.600 kroner.