Flere kommuner henger etter med tildeling av vegadresser

Innbyggere i tre kommuner mangler vegadresse

Bare én kommune i distriktet har fått vegadresser til alle innbyggerne. Tre kommuner mangler fremdeles slike adresser totalt.

MANGLER ADRESSER: Over halvparten av namdalingene har fått vegadresse, men fortsatt mangler mange. I vårt distrikt er det bare Bindal som har fått på plass vegadresser til alle hus og hytter. FOTO: BJØRN TORE NESS 

STOR FORSKJELL: Tabellen viser hvordan kommunene ligger an når det gjelder tildeling av vegadresser. Rekkefølgen er rangert i prosentvis dekning. 

arkiv

KOLVEREID: I Norge har vi i dag to adressesystem. Vegadresser og matrikkeladresser. Innen utgangen av 2016 skal alle ha fått en vegadresse. Matrikkeladressene, som går på gårdsnummer og bruksnummer, skal fremdeles brukes på eiendommer, men når posten skal sendes eller når en ambulanse skal tilkalles, er det vegadressene som skal gjelde.

Bindal er best

– Verdifulle minutter og i verste fall liv kan gå tapt på grunn av uklar kjørebeskrivelse, står det på Kartverkets heimesider.

Aller best i klassen er Bindal som har fått på plass adresser på absolutt alle boliger og fritidsboliger i kommunen.

– Vi startet tidlig, og var faktisk ferdig med det meste av jobben for et par år siden, sier avdelingsingeniør Stig Nygård.

Noen små detaljer gjenstår imidlertid.

– Det har vært litt fram og tilbake med skrivemåten på noen navn, og formelt skal dette opp en runde til i kommunestyret. Men adressene er på plass, sier han.

Verst i klassen

Mange kommuner har det aller meste klart. Både Vikna, Leka og Overhalla ligger tett opp til full dekning.

Namsos, Røyrvik, Namsskogan og Grong er også ganske godt i rute med mellom 78 prosent og 92 prosent dekning.

En stor kommune som Nærøy ligger imidlertid dårligere an. Der har bare 789 av 3.897 hus fått en vegadresse. Det betyr at over 3.000 adresser skal gis husstandene i løpet av året.

Det er tre kommuner som begynner å få virkelig hastverk hvis de skal ha de nye adressene på plass innen utgangen av året. Høylandet, Fosnes og Flatanger har ikke en eneste vegadresse på plass ennå.

Men det jobbes i alle kommuner for å få dette på plass.

– Jeg vet noe kommuner i Nordland har slitt med kapasitetsproblemer hos Stadnavntjenesten i Språkrådet og hos Statens kartverk som skal godkjenne skrivemåten på alle adresser før de blir formelt innført, sier Nygård.

I landet for øvrig har nå over 85 prosent av innbyggerne fått sin egen vegadresse. De tre kommunene som ikke har fått på plass en eneste adresse ennå, er i godt selskap med 30 andre norske kommuner.