Vil ha mer like-verdige eiere

Namdalskommunene krever at ingen skal eie mer enn ti prosent. Og alle skal eie minst én prosent når kommunene overtar eierskapet i NTE den dagen trøndelagsfylkene slår seg sammen.

TIDLIG UTE: Mer enn tre uker før fristen går ut har Hans Oskar Devik (Røyrvik), Arnhild Holstad (Namsos), Skjalg Åkerøy (Grong) og resten av ordførerne i Namdalen levert sin høringsuttalelse om hvordan eierskapet i NTE skal fordeles mellom kommunene. Samtlige understreker at dette ikke er et forhandlingsutspill, men Namdalens mening i saken. – Nå er det opp til Fylkestinget, men vi mener vi har funnet en balanse til beste for et langsiktig eierskap av NTE, sier Holstad. 

Hans Oskar Devik, ordfører i Røyrvik. 

Arnhild Holstad, ordfører i Namsos. 

Skjalg Åkerøy, ordfører i Grong. 

arkiv

RØYRVIK: – Selvfølgelig kunne vi ønsket oss mer, men dette handler om å gi og ta. Vi må ikke glemme at vi skal eie NTE sammen etter at debatten er over.

Det sier Røyrviks ordfører Hans Oskar Devik som sammen med de tolv andre ordføreren i Namdalen sendte inn Region Namdals høringsuttalelse om framtidas eierskap i NTE.

NTE skal som kjent overtas av de 23 kommunene i fylket den dagen trøndelagsfylkene slår seg sammen.

Mellom alle stoler

– Og bare så det er klart: Vi er fornøyd med det vi har kommet fram til sammen med de andre namdalskommunene. Det vi ikke kunne akseptere var fylkesrådets innstilling hvor Røyrvik knapt nok skulle få eie en liten flik av NTE, understreker Devik.

Den lille kommunen falt nemlig mellom alle stoler da fylkesrådet i forrige uke la fram sitt forslag til eierskapsfordeling.

Magasinkommune

Få kommuner har flere naturinngrep enn fjellkommunen som følge av kraftutbygging. Men med kun oppdemmete innsjøer, men omtrent ingen kraftproduksjon eller innbyggere, var aksjeposten fylkesrådet ville gi Røyrvik knapt synlig.


  • Les også:

    – Argumentene faller gjennom

    «De fire store» har fått en utfordring med å argumentere for at folketall skal være enerådende når eierskapet i NTE skal fordeles.


– Uttalelsen fra Region Namdal tar innover seg at Røyrvik er en stor magasinkommune, sier Devik.

– Jeg tror vi har landet på en løsning hvor alle kommunene i Namdalen er litt misfornøyd, sier ordfører i Namsos og leder av Region Namdal, Arnhild Holstad.

Sammen med ordførerne Steinar Aspli (Nærøy) og Stian Brekkvassmo (Namsskogan), har hun jobbet fram uttalelsen.


Ble raskt enige


– Særlig kommunene i Indre Namdal har nok gitt mer enn de ønsket. Samtidig har vi samarbeidet godt og det har ikke vært noen utfordring å komme fram til enighet, sier Holstad.


  • Les også:

    Nye eiere kjøper ikke NTE-strøm

    De fire største kommunene i fylket kjemper en hard kamp om å få eie mest mulig av NTE. Men å kjøpe strømmen sin hos NTE? Nei, det har de ikke gjort siden 2011.


– Vi har valgt å være tidlig ute sånn at andre kan skjele til oss når de skriver sine uttalelser, legger Holstad til.

De viktigste prinsippene i uttalelsen fra Region Namdal er:

• Ingen kommuner bør eie mindre enn én prosent.

• Kommuner med vindkraft bør til sammen tilgodeses med tre prosent av kriteriet konsesjonskraft/naturkapital.

• Ingen åpenbare konstellasjoner av kommuner bør ha rent flertall til sammen.


Dette fører til følgende vekting av de tre kriteriene:

• 15 prosent flat fordeling mellom kommunene.

• 25 prosent basert naturkraft og naturinngrep.

• 60 prosent fordeles basert på folketall.


Fylkesrådets vekting var henholdsvis 10, 15 og 75 prosent.

For namdalskommunene oppleves det som veldig viktig at folketall ikke vektes for høyt. Flere skulle gjerne sett det lavere enn Region Namdal foreslår.

– Vi gir mye

– Jeg opplever at vi som kraftkommunene gir mye når vi er med på dette forslaget. Men ved å vekte folketallet på 60 prosent vil ingen kommuner eie mer enn ti prosent av selskapet, sier ordfører i Grong, Skjalg Åkerøy.

De kommunene han har i tankene er «de fire store» – Stjørdal, Verdal, Levanger og Steinkjer – som kjemper knallhardt for at kommunenes eierandel kun skal avgjøres basert på kommunenes folketall.

Skulle de få gjennomslag for sitt syn, vi de eie nesten 60 prosent av NTE.

De store kraftkommunene Røyrvik, Namsskogan og Grong vil bli sittende igjen med et par prosent mens vannet fra Namsvassdammen renner fra Røyrvik nedover Namsen og øker i verdi hver gang det passerer en kraftstasjon.

– Jeg tror vi har klart å balansere de ulike interessene på en måte som i første omgang vil være bra for det langsiktige eierskapet av NTE. Og deretter er det bra for Namdalen, sier Holstad.

Jevnbyrdige eiere

– Det har også vært viktig for oss at alle kommunene skal få eie minst én prosent av selskapet. Det klarer vi med denne løsninga. Når ingen heller eier mer enn ti prosent blir det et mer likeverdig eierskap, legger Skjalg Åkerøy til.