– Send Fv 17-prosjektet i retur

– Send Fv 17-prosjektet i retur og få på plass ei helhetlig utbygging av vegen mellom Namsos og Steinkjer.

FV 17: Leif Arne Hafstad (til venstre) tok opp Fv 17 med stortingspolitikerne Tor André Johnsen og Åse Michaelsen sammen med partikollega Oddvar Bakke (til høyre) i Nord-Trøndelag Frp. 

arkiv

NAMSOS: Det var budskapet Frps medlemmer av Stortingets transport- og kommunikasjonskomite fikk med seg da de nylig ble orientert om samferdselsspørsmål som berører Trøndelag.

Utbygging av Fv 17 mellom Namsos og Steinkjer var et av temaene som lokale Frp-politikere tok opp.

– Fylkestingets vedtak om etappevis finansiering er ikke akseptabel. Næringslivet i Namsos-regionen påføres store utgifter, noe som svekker konkurranseevnen. Det kan vi ikke finne oss i, sier nestleder Leif Arne Hafstad i Nord-Trøndelag Frp som tok opp Fv 17-prosjektet spesielt.

Hafstad mener at prosjektet slik det framstår, må avvises og sendes i retur.

– Når Stortinget, trolig før sommeren, skal behandle spørsmålet om finansiering, det vi si bompengesøknaden, så vil Frps gå imot. Vi ønsker ei helhetlig utbygging – uten bompenger. Frp ønsker også en ny gjennomgang for å få en best mulig trase forbi Vellamelen. Det er der kostnadsøkninga har vært størst og som har ført til at det helhetlige prosjektet er satt på vent. Fylkestinget må få prosjektet i retur, sier Hafstad.