Stortingsrepresentant om NTE-debatten

– Alle kommunene skal eie NTE

Tidligere fylkesrådsleder Ingvild Kjerkol sier kravet fra «de fire store» er urealistisk, og mener alle må eie så mye av NTE at de oppfatter seg som eiere.

Var generalforsamling: Frem til Ingvild Kjerkol gikk av som fylkesrådsleder i 2013, var hun NTEs generalforsamling. Her holder hun sin siste tale til fylkestinget våren 2013. 

arkiv

STJØRDAL: Fra sitt ståsted som en av fylkets fem stortingsrepresentanter, følger Ingvild Kjerkol (Ap) debatten om fylkessammenslåing og framtidig eierskap i NTE tett.

Kraftselskapet vil få fylkets 23 kommuner som eiere den dagen trøndelagsfylkene slår seg sammen. Og dragkampen har hardnet til etter at fylkesrådet i forrige uke foreslo at folketallet skulle avgjøre 75 prosent av eierandelene.

I tillegg skulle kraftproduksjon veie 15 prosent mens den siste ti-prosenten skal fordeles likt mellom alle kommunene.

Tenke på NTEs framtid

Det er verken kraftkommunene eller de folkerike kommunene Steinkjer, Stjørdal, Verdal og Levanger fornøyd med. «De fire store» står hardt på at kun folketall skal avgjøre.

Kjerkol liker dårlig debattklimaet som det er nå med harde fronter.

– Jeg synes det er greit å minne om utgangspunktet for debatten: Alle kommunene i Nord-Trøndelag skal eie NTE, og da må alle få en andel som gjør at de opplever at de er eiere, sier Kjerkol som i flere år var generalforsamlinga i NTE gjennom sitt verv som fylkesrådsleder.

– Og skal det skje, kan ikke eierandelen kun fordeles basert på innbyggertall. Det må legges flere kriterier til grunn, legger Kjerkol til.

Stortingsrepresentanten fra Stjørdal mener at kampen om eierskapet overskygger den viktige debatten om NTEs framtid.

– Debatten burde handlet om selskapets utvikling og hva som er best for NTE. Ikke om å få størst mulig eierskap.

– Ingen rett på NTE

Hun ønsker ikke å peke ut hvilke kommuner som går for langt, men oppfordrer alle om å gå i seg selv.

– Kommunene må huske på at eierskapet er noe som er tilbudt dem – en mulighet de har fått. Kommunene har ingen rett til å eie NTE, sier Kjerkol.

– Når man får mulighet til å eie et selskap med de mulig- hetene det åpner, forplikter det. Da må alle se framover. Ikke henge seg opp i hvem som skal eie hvor mye, sier Kjerkol.