Fosens vindkraftutbygging får ikke betydning for Ytre Vikna

At Statkraft, Trønderenergi og Nordic Wind Power DA har gitt grønt lys for ei gigantisk vindkraft- utbygging på Fosen, betyr ikke at NTE endrer på noen av sine planer for Ytre Vikna.

LANGT FRAM: At andre utbyggere har funnet ut at vindkraft er lønnsom selv med dagens dårlige strømpris, gjør ikke at NTE er mer optimistisk på utbygging av byggetrinn to på Ytre Vikna. 

arkiv

VIKNA: Den store utbygginga lenger sør har heller ikke betydning for utbygginga av byggetrinn to på Ytre Vikna.

– Byggetrinn to på Vikna er et dyrt prosjekt. Langt dyrere per kilowattime enn prosjektet på Fosen. Det skyldes at det må bygges ei ny overføringslinje fra vindturbinene og til Kolsvika i Bindal der vi kan koble oss på Statnett sine linjer, sier Brandsås.

– Vi kjenner alle detaljer omkring hvorfor det nå ble gitt grønt lys for utbygging på Fosen etter at det for et halvt år siden ble sagt nei. Ny teknologi gjør at vinden kan utnyttes bedre, og utbygger har fått tillatelse til å flytte to av parkene fra områder i Snillfjord til områder lenger nord, sier Brandsås.

NTE og utbygger Sarepta Energi har tilgang til samme teknologien, men de er låst i det området der vindmøllene er planlagt.

– Det betyr at vi ikke kan flytte på prosjektet for å hente ut mer effekt.

Først i 2025

– Det er i første rekke to ting som avgjør når vi eventuelt tar ei utbyggingsbeslutning på Ytre Vikna. Det viktigste er strømpris, sier Brandsås.

Strømprisen er lav, og det gjør at kostbare utbygginger blir lagt på is.

– Det andre som kan avgjøre når vi tar beslutning er teknologisk utvikling på turbinene. Det har skjedd veldig mye de siste årene, og det er grunn til å tro at den utviklinga vil fortsette i årene som kommer. Men slik det ser ut nå, vil det ikke bli noen utbygging av byggetrinn to på Ytre Vikna før i 2025.