Færre unge ledige

For andre måned på rad er det en klar nedgang i ledigheten både blant kvinner og menn under 29 år.
arkiv

NAMSOS: Det viser ferske tall Nav Nord-Trøndelag.

Til sammen er det 89 færre ledige innenfor denne aldersgruppa, enn det var for ett år siden.

- Dette er en gruppe vi jobber aktivt med for å få over i arbeid og utdanning, derfor er det veldig gledelig å se at ledigheten fortsetter å gå ned, sier fylkesdirektør Vegard Rydningen i Nav Nord-Trøndelag i ei pressemelding.

- Likevel er ungdomsledigheten i fylket for høy, og aldersgruppa 20 til 29 år er den med høyest relativ ledighet. Vi må derfor fortsette arbeidet vårt med denne gruppa med full styrke, i samarbeid med næringsliv og skole, fortsetter han.

Arbeidsledigheten har gått ned med fire prosent i fylket siden februar i fjor. Per nå er det 1.911 helt ledige, som utgjør 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

Vikna er den kommunen med høyest ledighet, med fem prosent.

Samnmtlige bykommuner har nedgang i ledigheten. Størst nedgang i prosent har Namsos, med minus 12 prosent.

Samnlet sett er det kun økning i ledigheten blant menn over 40 år. For alle andre aldersgrupper, uavhenhig av kjønn, har ledigheten gått ned.

Samtidig som Nord-Trøndelag har fått færre helt ledige, har antallet delvis ledige økt med sju prosent, tilsvarende 64 personer.

Antallet permitterte fortsetter også å stige, nærmere bestemt 118 prosent.

Det er nå 274 permitterte i Nord-Trøndelag, som er mer enn dobbelt så mange som det var i februar i fjor.  Av disse er 189 helt ledig permitterte, mens 84 er delvis ledig permitterte.