Ivrer for hoppsporten

Lørdagsblomsten denne uka går til Odd Øyvind og Knut Moen som i ei årrekke har jobbet for at barn og unge i Namsos skal finne glede i skisporten.

PÅSKJØNNELSE: Innsatsen Knut (til høyre) og Odd Øyvind Moen legger ned for skisporten, ikke minst i Granåsen, blir honorert med denne ukas Lørdagsblomst.  

arkiv

NAMSOS: – Det er veldig hyggelig at det vi gjør blir lagt merke til, sier Odd Øyvind.

Han vil dele Lørdagsblomsten med flere av de andre som står på for barn og unge i Granåsen.

Moen-brødrene har de siste 30 årene engasjert seg i skisporten i Granåsen, og de siste 5–10 årene har de gjort en god innsats spesielt for hoppsporten. De stiller også med glede opp på Namsos-skolenes skidager for å lære barna å gå og hoppe på ski.

– Vi gjør dette først og fremst fordi vi vil at ungene skal bli glade i hoppaktivitet. Når barn får ski på beina, får de lyst til å hoppe, sier Odd Øyvind.


Konkurranse


En av grunnene til at Moen-brødrene står på for skisporten, er at de ikke ønsker at Norges nasjonalidrett skal bli en idrett for kun få personer.

– Jeg engasjerer meg fordi jeg ønsker at barn og unge skal komme seg ut og bli glade i naturen, og det å gå og hoppe på ski. Det er stor konkurranse om ungene i dag, og jeg ønsker at uteidrettene skal bli mer populære også, sier Knut Moen.

– Selv om det er enklere for foreldre å kjøre barna til en idrettshall, er utendørsaktivitet viktig for helsa til barn og unge – sommer som vinter, sier Odd Øyvind.


Viktig med bra anlegg


Hver torsdag trener Moen-brødrene barn og unge i hopping, og de ser at ungene lærer fort. Et par av ungdommene startet i den minste hoppbakken hvor de hoppet 1 meter da de var fem år gamle. Som tenåringer hopper de nå i 70-metersbakken.

– Jeg er opptatt av å legge forholdene til rette med både anlegg og parkeringsplasser. Det gjør at folk lettere velger å dra til Granåsen for å hoppe på ski eller gå langrenn i skianlegget i Namsos, forklarer Knut Moen.