Avisdistribusjon ute på anbud

Samferdselsdepartementet har lagt ut avisdistribusjon over hele landet på anbud for å sikre levering til abonnenter.

LØRDAGSAVISA: Posten skal fortsatt levere aviser også på lørdager, i alle fall fram til 1. oktober i år. 

arkiv


OSLO: Som følge av den nye postloven som trådte i kraft 1. januar 2016, har ikke Posten Norge lenger plikt til å gå med post på lørdager.

I dag leveres omkring 85 prosent av alle avisene i Norge med egne budtjenester. Resten, altså omkring 15 prosent, leveres i hovedsak med Posten.

I slutten av januar forsikret samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen at staten ville gå inn og sikre at de delene av landet som ikke har egne avisbud fortsatt skal få avisa i postkassa.

Anbudsfristen er satt til 27. april og totalverdien av kontrakten er oppgitt til å ligge mellom 100 og 240 millioner kroner. Samferdselsdepartementet tar sikte på å inngå en avtale innen 1. juli 2016.

Kontrakten skal vare i to år, og avislevering etter kontrakten skal starte en gang mellom 1. oktober 2016 og 7. januar 2017. Fram til oppstart vil Posten distribuere aviser i abonnement på lørdager.

Til anbudet stilles det krav om at avisene skal være utlevert senest kl. 17.00 på lørdager. Tjenesten skal omfatte minst ni regionale innleveringspunkt, og den som blir tildelt kontrakten, kan ikke ta mer betalt fra avisselskapene enn for tilsvarende distribusjon på andre ukedager.