Fv 17 kan bli riksveg

Fv 17 fra Asp til Bodø kan bli riksveg. I grunnlaget for Nasjonal transportplan er vegen en av to strekninger i Midt-Norge som kan bli oppgradert fra fylkesveg til riksveg.

RIKSVEG: Statens vegvesen lanserer Fv 17 som en mulig riksveg i framtida. Spørsmålet må avgjøres av politikerne. 

arkiv

NAMSOS: – Vi fikk et spørsmål om det var veger i regionen som kunne være aktuelle som riksveger. Ut fra kriteriene som var lagt til grunn, spilte vi inn Fv 17 fra Asp til Nordland grense. Region Nord har gjort det samme for sin del av Fv 17, forteller regionvegsjef Berit Brendskag Lied og legger til at Statens vegvesen ikke har tatt stilling til om vegen skal få status som riksveg.

– Det spørsmålet blir en del av høringsrunden for Nasjonal transportplan og det avgjøres politisk, sier hun.

Les også:

Helhetlig utbygging av E6 fra Grong til Nordland er ikke med i Nasjonal Transportplan for 2018–2029

Skuffelse, frustrasjon og sinne hos ordførere

Ordførere i Namdalen reagerer med skuffelse og frustrasjon over at ei helhetlig utbygging av E6 fra Grong til grensa mot Nordland ikke er med i Vegvesenets plangrunnlag for ny nasjonal transportplan.

Leder av samferdselsforum i region Namdal, Per Olav Tyldum, er ikke bare begeistret.

– Hva er det som gjør staten til en bedre vegeier enn fylkeskommunen? Det er eksempler på at det ikke trenger å være tilfelle. Status for Fv 17 er noe vi har drøftet før og som vi må ta tak i igjen, sier Tyldum.