Godt resultat for NTS i 2015

NTS ASA gikk solid i pluss også i 2015, viser kvartalsrapporten for 4. kvartal som også omfatter årsresultatet.

SOLID RESULTAT: NTS ASA. 

arkiv

Namsos: Mandag ettermiddag godkjente styret i NTS ASA børsrapporten for 4. kvartal. Som tross et noe svakere fjerde kvartal for konsernet enn i 2014, noe som blant annet har sammenheng med postering av engangskostnader i forbindelse med bygging av ny brønnbåt, viser et foreløpig årsresultat før skatt på 43,7 millioner kroner (33,1 millioner i 2014).

Her noen flere nøkkeltall for 2015, tall for 2014 i parentes:

■ Konsernets samlete driftsinntekter utgjør 427,8 millioner kroner (416,8 millioner).

■ EBITDA utgjør 130,8 millioner kroner (90,2 millioner), mens konsernets driftsresultat var på 74,3 millioner kroner (55,7 millioner).

■ Styret anbefaler i kvartalsrapporten at utbytte til eierne settes lik utbytte for 2014 med 0,20 kroner per aksje – til sammen 4,85 millioner kroner.

■ Ved årsskiftet har konsernet en bokført egenkapital på 355,6 millioner kroner, en langsiktig gjeld på 1.115 millioner kroner, og 134,9 millioner i kontanter og bankinnskudd.

■ Selskapet har nok en ny brønnbåt under bygging for levering i 2017, og en opsjon på ytterligere et fartøy som må tiltres innen utgangen av oktober.